LISTA cu calificările profesionale, formarea iniţială, care funcţionează cu autorizări de funcţionare provizorie şi acreditări obţinute prin ordin MEN, pe unităţi de învăţământ ale cooperaţiei meşteşugăreşti

LISTA cu calificările profesionale, formarea iniţială, care funcţionează cu autorizări de funcţionare provizorie şi acreditări obţinute prin ordin MEN, pe unităţi de învăţământ ale cooperaţiei meşteşugăreşti

Vizualizati lista completa mai jos:

Download (DOC, Unknown)

Repere semnificative – Anul şcolar 2007/2008

Planul de şcolarizare, aprobat de Consiliul Director al Fundaţiei Invăţământului Preuniversitar al Cooperaţiei Meşteşugăreşti – “Spiru Haret” pentru anul de studiu 2007/2008, a fost realizat şi depăşit pe ansamblul reţelei şcolare a UCECOM. Mai concret, pe cele 2.500 de locuri oferite s-au înscris 2.869 de candidaţi, acoperirea acestui plan fiind, aşadar, de 114,75%.

Această performanţă este prima de acest fel care se înregistrează după anul 2000.

Efectivele totale de elevi, care frecventează Liceele UCECOM, în toţi anii de studiu şi la toate formele de şcolarizare, se ridică la 5.500. Efectivele anului de învăţământ precedent erau de 4.147. Creşterea acestor efective, comparativ cu 2006/2007, a fost de 1.353 elevi. “Saltul” înseamnă practic 40 de clase.

Cu excepţia a două unităţi de învăţământ (din Brăila şi Odorheiu Secuiesc), toate celelalte şcoli au acoperit integral locurile “părăsite” de absolvenţii promoţiei 2007, fapt fără precedent în ultimii 7 ani.

Cele mai importante depăşiri ale planului de şcolarizare aprobat pentru 2007/2008 se întâlnesc la următoarele forme de şcolarizare:

  • învăţământul liceal, unde faţă de un plan de 575 de locuri s-au înscris 1.296 de candidaţi;
  • şcoala de arte şi meserii (SAM), nivelul 2 de calificare, clasele a XI-a, unde pe un plan de 650 de locuri s-au înscris 764 de candidaţi.

La SAM, nivelul 1 de calificare, clasa a IX-a, s-au înscris doar 526 de candidaţi pe cele 850 de locuri propuse, deoarece repartizarea obligatorie pe calculator a absolvenţilor ciclului gimnazial a fost dirijată de Inspectoratele Scolare Teritoriale, astfel încât aceşti candidaţi să se înscrie cu precădere şi, dacă se poate, numai la şcolile de stat.

Forma şcoala postliceală, aflată de mai mulţi ani în “cădere liberă”, îşi continuă declinul, urmare desfiinţării taxelor la şcolile postliceale de stat, ca şi a ofertelor multiple ale învăţământului superior particular de scurtă durată. Pentru 2007/2008 au fost ocupate doar 218 de locuri din cele 400 oferite de Liceele UCECOM.

Şcoala de maiştri funcţionează în 2007/2008 la unităţile de învăţământ din Constanţa şi Bucureşti, formă la care se află înscrişi un număr total de 67 elevi.

Cea mai importantă acoperire a planului de şcolarizare, la toate formele de şcolarizare, se întâlneşte la Colegiul din Bucureşti (200%).

Unitatea de învăţământ din Brăila a constituit doar două clase la liceu.

Unitatea din Odorheiu Secuiesc nu a reuşit să formeze nici o clasă de elevi.

Unităţile din Brăila şi Odorhei vor dezvolta activitatea de formare profesională a adulţilor, orientându-se, pentru 2008/2009, la noi calificări şi forme de şcolarizare pentru viitorii elevi.

Centralizatorul planului de scolarizare pentru anul de invatamant 2008/2009 pe nivele de calificare, forme de invatamant, calificari profesionale si unitati scolare ale cooperatiei mestesugaresti

Nr crt Nivel de calificare / Forma de invatamant / Calificarea profesionala Liceul UCECOM de Arte si Meserii “Spiru Haret” al Cooperatiei Mestesugaresti din: Total
Arad Baia mare Braila Breaza Bucuresti Cluj Constanta Craiova Iasi Odorhei Ploiesti Timisoara
Nr.cls/ nr.loc Nr.cls/ nr.loc Nr.cls/ nr.loc Nr.cls/ nr.loc Nr.cls/ nr.loc Nr.cls/ nr.loc Nr.cls/ nr.loc Nr.cls/ nr.loc Nr.cls/ nr.loc Nr.cls/ nr.loc Nr.cls/ nr.loc Nr.cls/ nr.loc Nr.cls/ nr.loc

A. SCOALA DE ARTE SI MESERII

A 1 Nivelul 1 de calificare (curs de zi) – cls. a IX-a

1. Lucrător în mecanică de motoare 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 5/125
2. Lucrător în structuri pentru construcţii 1/25 1/25
3. Lucrător în alimentaţie 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 8/200
4. Lucrător în tricotaje-confecţii 1/25 1/25
5. Lucrător pentru estetica şi igiena corpului omenesc 1/25 1/25 1/25 2/50 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 11/275
Total A1 : Nivel 1 de calificare (curs de zi) 2/50 1/25 2/50 1/25 5/125 1/25 2/50 3/75 3/75 1/25 3/75 2/50 26/650

A2 Nivelul 2 de calificare (curs de zi) – cls. a XI-a

1. Mecanic auto 1/25 1/25 1/25 1/25 4/100
2. Optician montator aparatură optico-mecanică 1/25 1/25
3. Constructor structuri monolite 1/25 1/25
4. Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 5/125
5. Bucătar 1/25 1/25 1/25 3/75
6. Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 1/25 1/25 3/75 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 11/275
Total A 2: Nivel 2 de calificare 2/50 1/25 1/25 8/200 1/25 2/50 2/50 2/50 4/100 2/50 25/625
Total A: Scoala de arte şi meserii 4/100 2/50 2/50 2/50 13/325 2/50 4/100 5/125 5/125 1/25 7/175 4/100 51/1275

B. LICEU

B.1.  LICEU  – ruta directă (ciclul inferior şi ciclul superior) – filieră tehnologică – nivelul 3 de calificare

B.1.1. Invăţământ de zi  (cl. a IX-a)

1. Tehnician în turism 1/25 1/25 2/50
2. Tehnician în activităţi economice 1/25 1/25 1/25 3/75
3. Tehnician operator tehnică de calcul 1/25 1/25
4. Tehnician mecatronist 1/25 1/25 2/50

B.1.2. Invăţământ seral (clasa a IX-a)

1. Tehnician în activităţi economice 1/25 1/25 2/50
2. Tehnician mecatronist 1/25 1/25

B.1.3. Invăţământ cu frecvenţă redusă (clasa a IX-a)

1. Tehnician în turism 1/25 1/25
2. Tehnician în activităţi economice 1/25 1/25 2/50
TOTAL B.1.1+B.1.2+B.1.3: liceu clasa a IX-a 2/50 1/25 3/75 2/50 2/50 1/25 1/25 2/50 14/350

B.1.4.: Invăţământ de zi (clasa a XI-a)

1. Tehnician în activităţi economice 1/25 1/25 2/50
2. Tehnician mecatronist 1/25 1/25

B.1.5.: Invăţământ seral (clasa a XI-a)

1. Tehnician în activităţi economice 1/25 1/25
2. Tehnician mecatronist 1/25 1/25

B.1.6. Invăţământ cu frecvenţă redusă (clasa a XI-a)

1. Tehnician în turism 1/25 1/25 2/50
2. Tehnician în activităţi economice 1/25 1/25 2/50
TOTAL B.1.4+B.1.5+B.1.6: liceu clasa a XI-a 1/25 2/50 2/50 1/25 1/25 1/25 1/25 9/225
TOTAL B.1.: liceu  ruta directă (cls. a IX-a şi a XI-a) 1/25 4/100 1/25 5/125 3/75 3/75 1/25 2/50 3/75 23/575

B.2. LICEU  ruta progresivă (ciclul superior) – prin ruta SAM + anul de completare – nivelul 3 de calificare

B.2. 1. Invăţământ de zi cl. a XII-a
1. Coafor stilist 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 6/150
2. Tehnician în gastronomie 1/25 1/25 1/25 3/75
3. Organizator banqueting 1/25 1/25
4. Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii 1/25 1/25 1/25 3/75

B.2. 2. Invăţământ  seral (cls. a XII-a)

1. Coafor stilist 1/25 1/25
2. Organizator banqueting 1/25 1/25

B.2. 3. Invăţământ cu frecvenţă redusă (cls. a XII-a)

1. Coafor stilist 1/25 1/25 2/50
2. Tehnician în hotelărie 1/25 1/25
3. Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii 1/25 1/25
TOTAL  B.2. liceu ruta progresivă: cls. a XII-a 3/75 2/50 2/50 1/25 4/100 2/50 2/50 1/25 1/25 1/25 19/475
TOTAL : B.1. + B.2: liceu 3/75 3/75 6/150 2/50 9/225 5/125 2/50 4/100 1/25 3/75 4/100 42/1050

C. SCOALA POSTLICEALA – nivelul 3 avansat de calificare – anul I

1. Tehnician optometrist 1/25 1/25
2. Analist programator 1/25 1/25
3. Tehnician electro-mecanic auto 1/25 1/25
4. Cosmetician 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 6/150
5. Asistent de gestiune 1/25 1/25
TOTAL C: (şcoala postliceală) 1/25 2/50 1/25 1/25 4/100 1/25 10/250

D. SCOALA DE MAISTRI – nivelul 3 avansat de calificare – anul I

1. Maistru mecanic 1/25 1/25
2. Maistru construcţii civile 1/25 1/25
TOTAL D: şcoala de maistri 1/25 1/25 2/50
TOTAL C + D învăţământ postliceal 1/25 3/75 1/25 2/50 4/100 1/25 12/300
TOTAL GENERAL A+B+C+D 8/200 5/125 8/200 4/100 25/625 8/200 8/200 13/325 6/150 2/50 10/250 8/200 105/2625

Situatia pe unitati de invatamant a programelor de formare profesionala avizate

 

Nr. crt

Unitatea

de învăţământ

Programele de formare profesională pentru care s-au obţinut avizele

de organizare şi funcţionare/nivel de calificare

1.

Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” din Arad

1. coafor/2

2. manichiurist-pedichiurist/1

3. stilist-protezist de unghii/1/specializare

4. coafor stilist/3

5. zidar-pietrar-tencuitor/2

6. bucătar/2

7. ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie/2

8. electrician exploatare medie şi joasă tensiune/2

9. comunicare în limba engleză/iniţiere

2.

Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” din Baia Mare
  1. cosmetician/3

  1. electrician constructor/2

  1. stilist protezist unghii/iniţiere

  1. tehnician maseur/3

  1. formator/perfecţionare

  1. coafor stilist/3

  1. zidar-pietrar-tencuitor/2

  1. zugrav-ipsosar-tapetar-vopsitor/2

9. bucătar/2

10. ospătar(chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie/2

11. coafor/2

12. lucrător în comerţ/1

13. manichiurist-pedichiurist/1

14. competenţe antreprenoriale/iniţiere

15. competenţe sociale şi civice

16. administrator pensiune turistică/3

17. tâmplar universal/2

18. lucrător în structuri pentru construcţii/1

19. tapiţer/2

20. confecţioner produse electrotehnice/2

21. tehnician electromecanic/3

22. tehnician în turism/3

23. tehnician în industria textilă/3

24. instructor/preparator formare/perfecţionare

25. noţiuni fundamentale de igienă

3.

Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” din Brăila

1. măcelar/1

2. electrician exploatare medie şi joasă tensiune/2

3. frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist/2

4. instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze/2

5. bucătar/2

6. ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie/2

7. sudor/2

8. cosmetician/3

9. coafor stilist/3

4.

Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” din Breaza

1. frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist/2

2. stilist protezist de unghii/iniţiere

5.

Colegiul UCECOM “Spiru Haret” din Bucureşti

1. frizer/1

2. manichiurist-pedichiurist/1

3. coafor/2

4. coafor stilist/3

5.ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie/2

6. bucătar/2

7. tinichigiu-vopsitor auto/2

8. mecanic auto/2

9. optician montator aparatură optico-mecanică/2

10. bijutier/2

11. zidar, pietrar, tencuitor/2

12. cosmetician/3

13. tehnician maseur/3

14. croitor îmbrăcăminte după comandă/2

15. machior/iniţiere

16. stilist protezist de unghii/iniţiere

17. maseur/initiere

18. tehnician electromecanic auto/3

19.comunicare în limba oficială/iniţiere

6.

Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” din Cluj-Napoca

1. confecţioner asamblor articole textile/1

2. instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze/2

3. cosmetician/3

4. maseur/iniţiere

5. competenţe informatice/iniţiere

6. ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie/2

7. operator introducere, validare şi prelucrare date/2

8. coafor/2

9. coafor stilist/3

10. cursuri privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă

7.

Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” din Constanţa

1. inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă/specializare

2. ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie/2

3. tehnician maseur/3

4. frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist/2

5. cosmetician/3

6. maseur/iniţiere

7. stilist protezist de unghii/specializare

8. lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii/2

9. machior/specializare

8.

Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” din Craiova

1. lucrător în comerţ/1

2. coafor/2

3. frizer/1

4. lucrător în tricotaje-confecţii/1

5. instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze/2

6. electrician de întreţinere şi reparaţii în industria mică/2

7. manichiurist-pedichiurist/1

8. zidar-pietrar-tencuitor/2

9. mecanic auto/2

10. ospătar (chelner) vânzător în unităti de alimentaţie /2

11. bucătar/2

12. zugrav-ipsosar-tapetar-vopsitor/2

13. dulgher, tâmplar, parchetar/2

14. tehnician în hotelărie/3

15. tehnician în construcţii şi lucrări publice/3

16. formator/perfecţionare

17. evaluator de competenţe profesionale/perfecţionare

18. specialist în domeniul calităţii/perfecţionare

19. manager resurse umane/perfecţionare

20. manager al sistemului de management de mediu/perfecţionare

21. manager proiect

9.

Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” din Iaşi

1. contabil/iniţiere

2. ospătar(chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie/2

3. mecanic auto/2

4. bucătar/2

5. cosmetician/3

6. formator/specializare

7. agent dezinfecţie, deratizare, dezinsecţie/1

8. agent dezinfecţie, deratizare, dezinsecţie/specializare

9. frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist/2

10. machior/iniţiere

10.

Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” din Ploieşti

1. bucătar/2

2. ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie/2

3. frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist/2

4. maseur/1

5. cofetar-patiser/2

6. cosmetician/3

7. preparator produse din carne şi peşte/2

8. cursuri privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă

11.

Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” din Timişoara

1. coafor/2

2. manichiurist-pedichiurist/1

3. zidar-pietrar tencuitor/2

4. bucătar/2

5. lucrător în comerţ/1

6. frizer/1

7. stilist protezist de unghii/specializare

8. mentor/specializare

9. inspector resurse umane/specializare

10. cosmetician/3

11. cursuri privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă