Breaza

Liceul UCECOM SPIRU HARET din Breaza

Str. Vasile Alecsandri nr. 13, jud. Prahova, cod poştal 105400, cod fiscal 15303533
tel/fax. 0244/340654

e-mail: stanica_d@yahoo.com
www.scoli-ucecom.ro

Director – Prof. ing. Stănică Dănuţ
Contabil şef – Diţei Csilla
Secretar şef – Stroe Lucia

Imagine din Liceul UCECOM SPIRU HARET din Breaza

Tradiția reprezintă pentru cetățenii acestei zone: stabilitate, permanență, siguranță, încredere și, în aceeași măsură, continuitate. În interiorul rețelei școlare din Breaza, un loc deosebit l-a ocupat dintotdeauna învățământul profesional, de prestări servicii. Încă din 1919 aici s-a înființat Şcoala de îndrumări casnice pentru fete, ce și-a continuat activitatea, sub diverse denumiri, până în 1963.

Imagine din Liceul UCECOM SPIRU HARET din Breaza

În acel an, respectiva instituție a trecut sub conducerea și îndrumarea UCECOM, pregătind anual, prin școala profesională, aproape 1200 de elevi, proveniți din organizațiile cooperatiste, în meseriile: croitor, tâmplar, instalator, constructor structuri și finisări, lăcătuș etc.

Fiecare meserie este o artă: arta de a trăi, de a visa, de a iubi și de a te cunoaște pe tine însuți. Predecesorii au demonstrat cu prisosință aceste adevăruri și nu este întâmplător că acestea fac parte din denumirea oficială a instituției de astăzi: Crupul școlar de arte și meserii “Spiru Haret”.

Imagine din Liceul UCECOM SPIRU HARET din Breaza

În școală se pregătesc elevi pentru calificările profesionale: croitor îmbrăcăminte femei, tâmplar universal, instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze, frizer coafor-manichiurist-pedichiurist, ca și pentru asistent de gestiune, analist programator etc.

Imagine din Liceul UCECOM SPIRU HARET din Breaza

Şcoala dispune de ateliere și cabinete de specialitate, bibliotecă, sală de gimnastică și terenuri pentru sport.

Corpul profesoral demonstrează certe aptitudini pedagogice, iar metodele și procedeele docimologice uzitate trădează un înalt profesionalism. Adolescentul și Maturul se află de fiecare dată față în față, într-o continuă confruntare, benefică pentru amândoi, la capătul căreia se descoperă, nu fără uimire uneori, că Şcoala este locul unde învățăm să fim Oameni. Pledoaria pentru educație și informare are finalitatea scontată. Absolvenților le sunt asigurate mobilitatea ocupațională și un nivel deosebit de adaptabilitate la cerințele economiei de piață.

Imagine din Liceul UCECOM SPIRU HARET din Breaza

Şcoala oferă locuri la SAM, clasa a IX-a, cursuri de zi, la calificarea lucrător pentru estetica și igiena corpului omenesc, dar și la clasa a XI-a pentru cei care doresc să devină frizeri-coafori-manichiuriști-pedichiuriști.

La învățământul liceal, filiera tehnologică, instituția asigură școlarizarea în clasa a IX-a, cursuri de zi, pentru calificarea tehnician în activități economice. Cei ce se înscriu la clasa a XII-a, cursuri de zi, se vor califica coafori stiliști.

Adulții din localitățile învecinate apelează cu încredere la serviciile Centrului de calificare.

În peisajul orașului Breaza, acest Liceu își are locul bine definit. Specificitatea îi este dată de raportarea la tradiție prin meseriile pe care le cultivă, unicitatea prin faptul că deține ateliere dotate cum puține sunt în țară, universalitatea prin îmbinarea în mod armonios a procesului de învățământ cu descifratul tainei unei meserii, sau, cum i se spune în prezent, calificare profesională.

Imagine din Liceul UCECOM SPIRU HARET din BreazaImagine din Liceul UCECOM SPIRU HARET din Breaza