Constanța

Liceul UCECOM SPIRU HARET din Constanța

Str. Mircea cel Bătrân nr. 148, jud. Constanţa, cod poştal 900642, cod fiscal 2747194
tel/fax. 0241/638046

e-mail: ucecomconstanta@yahoo.com
www.liceulucecomcta.ro

Director – Prof. Armăşescu-Fusa Elena-Alina
Contabil şef – Lupaşcu Valeria

Imagine din Liceul UCECOM SPIRU HARET din Constanța

Şcoala de la Pontul Euxin s-a înființat în 1990, la inițiativa UCECOM și urmare colaborării cu Inspectoratul școlar teritorial, în scopul formării de meseriași și specialiști necesari în cadrul familiei ocupaționale a serviciilor, solicitați de sectorul cooperatist, de întreprinderile mici și mijlocii din zonă. În primii ani, școala se afla într-un imobil din strada Petru Vulcan nr. 100.

Din 2003-2004 instituția și-a mutat sediul într-un local propriu, pe strada Mircea cel Bătrân nr. 148, care oferă condiții pozitive de desfășurare a procesului educațional, la un nivel care tinde să se apropie de stilul de învățământ occidental, prin ambient, lumină, cadru intim de muncă, în săli de clase, laboratoare și cabinete de specialitate.

Instituția asigură școlarizarea prin următoarele forme:

  • școala de arte și meserii, învățământ de zi și seral, nivelul 1 și 2 de calificare și anul de completare;
  • liceu, filieră tehnologică, curs de zi și seral;
  • școală postliceală și școală de maiștri, învățământ de zi și seral.

Imagine din Liceul UCECOM SPIRU HARET din Constanța

În unitate își desfășoară activitatea Centrul de reconversie profesională a adulților, prin care se asigură calificarea în meserii căutate pe piața muncii. Are loc, în acest domeniu, o colaborare cu organizațiile cooperatiste din județele Constanța, Tulcea și Călărași, cu alți agenți economici și cu Agenția județeană de ocupare a forței de muncă adulte.

În instituție se organizează și cursuri pentru “evaluator de competențe profesionale”. Cadrele didactice, absolvente ale acestor cursuri, devin membri ai comisiilor de evaluare a competențelor la examenele de absolvire de la SAM, ambele nivele de calificare, precum și evaluatori în cadrul programului “A doua șansă”.

Imagine din Liceul UCECOM SPIRU HARET din Constanța

Instruirea practică a elevilor și a adulților are loc atât în școală, folosindu-se pe deplin baza materială a acesteia, cât și la societățile cooperative, ca și la alți agenți economici cu care unitatea de învățământ a semnat convenții de colaborare.

Merită a fi subliniate cabinetele din școală, cel de cosmetică, cel de frizerie-coafură-manichiură-pedichiură, ca și cel de masaj. Laboratorul de fizică-chimie, precum și cabinetul de informatică sunt dotate la nivelul exigențelor în materie și sunt gazduite în spații bine luminate.

Concret, școala, la “pregătirea inițială”, oferă locuri adolescenților la SAM, cursuri de zi, clasa a IX-a, pentru a pregăti lucrătorii în mecanica de motoare, ca și lucrătorii pentru estetica și igiena corpului omenesc. Tot la SAM, dar la nivelul 2 de calificare, curs de zi, adică la clasa a XI-a, se pregătesc mecanicii auto și frizeri-coafori-manichiuriști-pedichiuriști.

Imagine din Liceul UCECOM SPIRU HARET din Constanța

La învățământul liceal, curs de zi, clasa a XII-a, se pregătesc cei ce devin coafori stiliști și tehnicieni mecanici pentru întreținere și reparații.

La școala postliceală se formeză cosmeticienele.

La școala de maiștri se oferă locuri pentru viitorii maiștri mecanici.

Instituția de învățământ este încadrată cu profesori ingineri, profesori de cultură generală și maiștri instructori cu experiență, a căror competență este cunoscută și apreciată pe plan local și nu numai.

Imagine din Liceul UCECOM SPIRU HARET din Constanța

În scopul amenajării unui teren de sport, necesar desfășurării în aer liber a orelor de educație fizică, dar și pentru destinderea elevilor, s-a cumpărat, în imediata vecinătate a școlii, de la Primăria municipiului, o suprafață de 600 m2.

Un procent deosebit de ridicat dintre absolvenți își găsește loc de muncă cu o relativă ușurință, urmare competențelor dobândite în anii de școlarizare, ca și în perioada urmată pentru obținerea unei (noi) calificări.