Iași

Liceul UCECOM SPIRU HARET din Iași

Str. C. A. Rosetti nr. 12-14, jud. Iaşi, cod poştal 700141, cod fiscal 15122880
tel.:0232/217053
fax:0232/212807

e-mail: gs_spiruharet@yahoo.com
director@spiruharetiasi.ro
www.spiruharetiasi.ro

Director – Prof. Bucşă Ana
Contabil şef – Lazăr Lăcrămioara
Secretar şef – Dimitriu Viorica

Imagine din Liceul UCECOM SPIRU HARET din Iași

Sub denumirea de Şcoala Profesională UCECOM, instituția a luat ființă în 1970, pregătind atunci forță de muncă mai ales pentru domeniul textilelor și pielăriei.

Imagine din Liceul UCECOM SPIRU HARET din Iași

În prezent, imobilul central cuprinde un număr de săli de clasă și cabinete modern utilate. Laboratorul pentru alimentație, aflat în cantina școlii, ca și atelierele auto completează în esență baza materială a instituției.

Un accent special se pune, așadar, pe calificările profesionale din domeniile: alimentației, industriei ușoare, mecanicii auto.

Imagine din Liceul UCECOM SPIRU HARET din Iași

Conducerea școlii a demarat un Program PHARE 2000 pentru sprijinirea instruirii persoanelor cu dizabilități. Din acesta, baza materială a instituției s-a îmbogățit cu un nou cabinet de informatică, dotat cu 11 PC, mobilier adecvat și acces internet permanent.

Imagine din Liceul UCECOM SPIRU HARET din Iași

Totodată, școala a intensificat activitatea de elaborare a proiectelor, ca și aceea de participare la parteneriate zonale și transfrontaliere.

Instituția și-a manifestat interesul în descoperirea noilor cerințe pe piața muncii locale, luând în seamă și persoanele dezavantajate, cărora li se acordă atenție prin programele finanțate de Uniunea Europeană.

Imagine din Liceul UCECOM SPIRU HARET din Iași

Periodic, la sediul școlii se organizează activități gen bursa locurilor de muncă, prilej de contacte între agenții economici și absolvenții învățământului profesional, chiar cu persoane cu dizabilități în scopul facilitării angajării acestora.

Pentru o cât mai bună aprofundare a calificărilor profesionale, școala a încheiat protocoale de colaborare cu agenți economici importanți din Iași, unde elevii desfășoară instruire practică. Elevii dobândesc abilități la un nivel superior, pentru a face față, în perspectivă, concurenței.

La fiecare sfârșit de an școlar, elevii din anii terminali execută și prezintă la examenul de absolvire produse / lucrări care fac obiectul unor expoziții, cadrul în care angajatorii își selectează personalul calificat de care are nevoie.

Revista “UCECOM” este aureloată cu premii la competițiile de profil.

În școală se organizează cursuri pentru reconversia profesională a adulților, unde se înregistrează solicitări din întreaga zonă a Moldovei.

Imagine din Liceul UCECOM SPIRU HARET din IașiImagine din Liceul UCECOM SPIRU HARET din Iași