Bine ați Venit!

NOU: PLANUL DE ȘCOLARIZARE PENTRU ANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2012/2013 (.pdf)

pe forme de învățământ, domenii de pregătire, calificări profesionale și unități școlare ale cooperației meșteșugărești.

La absolvire asigurăm locuri de muncă!

Fundația Învățământului Preuniversitar al Cooperației Meșteșugărești – “Spiru Haret”
vă invită și insistă, cu argumente, să apelați la serviciile celor 12 instituții de învățământ și educație pe care le coordonează, pentru a beneficia de experiența unei rețele școlare de peste o jumătate de secol, de bogata sa tradiție în formarea de meseriași și specialiști pentru sectorul serviciilor.

 • școlile cooperației meșteșugărești constituie astăzi un segment însemnat al învățământului preuniversitar particular din România.
 • Acești furnizori de educație — prezentați succint în cuvinte, dar mai ales în imagini — asigură:
  • pregatirea initiala a elevilor prin multiple forme de scolarizare;
  • formarea profesionala continua (calificarea/recalificarea) adultilor.
 • Prin cele două componente de mai sus ale procesului de învățământ se realizează:
  • pregătirea celor interesați în calificări specifice domeniului serviciilor și nu numai;
  • asigurarea unui loc de muncă adecvat pregătirii, propunând oferte tentante, moderne, solicitate pe piața muncii.
 • Instituțiile mediatizate formează un univers școlar susținut de o dotare didactică specifică și tehnică de specialitate, în concordanță cu exigențele unui învățământ modern, european.
 • Aceste școli reprezintă:
  • un sistem educațional capabil să valorifice experiența acumulată, să perfecționeze mijloacele de învățământ și să cultive, pentru a dobândi cele mai bune condiții de efectuare a instruirii practice, vocația sa de partener apreciat de partenerii locali, de cei de pe plan regional, național și din străinătate.
  • o rețea școlară care, prin unitățile sale de învățământ, se implică în efortul de elaborare a proiectelor, ce susțin și deschid accesul la fondurile structurale.
  • o invitație implicită pentru acceptarea deschiderii în fața unei mentalități pragmatice în educație, în procesul profesionalizării viitorilor participanți la piața concurențială a serviciilor.
  • un îndemn la implicarea responsabilă, inclusiv financiară în desfășurarea procesului de învățământ a agenților economici, potențiali angajatori ai absolvenților acestor școli, respectiv la atragerea, în fapt, a sponsorilor dispuși să susțină formarea meseriașilor și specialiștilor în servicii, acoperind o importantă componentă socială a României.

Fundația este situată pe Str. Economu Cezărescu nr. 47–59, sector 6, București, cod poștal 060754; Tel/fax:021/3114516; E-mail: fipcmspiruharet@yahoo.com.

Persoane de contact:

 • Director General Executiv – prof. ing. Gabriel Zorzini
 • Contabil șef – ec. Mirela Elena știrbu
 • Inspector general şcolar – prof. ing. Marius Ionescu
 • Consilier juridic – Cătălina Pârliţeanu
 • Expert – ec. Liliana Cristea
 • Expert – ec. Elena Pătraşcu

LA ABSOLVIRE, ASIGURĂM LOCURI DE MUNCĂ!