Timişoara

Liceul UCECOM SPIRU HARET din Timișoara

Str. Bogdăneştilor nr. 32 b, jud. Timiş, cod poştal 300389, cod fiscal 5189270
tel/fax. 0256/472701

e-mail: spiruharet_timisoara@yahoo.ro
mirela_goje@yahoo.com
www.spiruharettimisoara.ro

Director – Prof. Goje Daniela Mirela
Contabil şef – Andras Georgeta Anca
Secretar – Viaşu Carmen

Imagine din Liceul UCECOM SPIRU HARET din Timișoara

Instituția școlară a cooperației meșteșugărești din municipiul cunoscut și sub numele de “Mica Vienă”, înființată în 1956, când purta denumirea de Centrul școlar UCECOM, a devenit în prezent cea mai mare unitate de învățământ preuniversitar particular din județul Timiș, apreciat furnizor de specialiști pentru sectorul serviciilor și una din cele mai active unități, în sensul preocupării constante de a asigura oportunități de calificare dintre cele mai atractive și moderne.

Imagine din Liceul UCECOM SPIRU HARET din Timișoara

Aici s-a reușit încheierea procesului de modernizare a tuturor sălilor de clasă, a cabinetelor și a laboratoarelor tehnologice, astfel încât instituția poate oferi un standard ridicat, adaptat exigențelor învățământului european, un ambient plăcut, pentru desfășurarea actului didactic.

Imagine din Liceul UCECOM SPIRU HARET din Timișoara

Prin școala de arte și meserii (SAM)se propun locuri pentru adolescenții interesați să devină lucrători în alimentație, ca și lucrători pentru estetica și igiena corpului omenesc. Ei se pot înscrie în clasa a IX-a, nivelul 1 de calificare, curs de zi. La clasa a XI-a, tot la SAM, se găsesc locuri pentru viitorii ospătari (chelneri) vânzători în unități de alimentație, precum și pentru viitorii frizeri-coafori-manichiuriști-pedichiuriști.

Imagine din Liceul UCECOM SPIRU HARET din Timișoara

La învățământul liceal, forma serală (clasa a IX-a), școala oferă o șansă celor ce s-au decis să acceadă la calificarea tehnician în activități economice. La aceeași calificare sunt locuri și la forma frecvență redusă, tot la clasa a IX-a, dar și la clasa a XI-a.

Imagine din Liceul UCECOM SPIRU HARET din Timișoara

La învățământul seral, pentru clasa a XII-a, această instituție îi invită să se școlarizeze și pe cei ce vor să devină organizatori banqueting (ei supervizează calitatea serviciilor în alimentație).

Imagine din Liceul UCECOM SPIRU HARET din Timișoara

Un accent special se acordă “pregătirii inițiale”, respectiv învățământului preuniversitar, ca și inserției profesionale a absolvenților acestuia, acoperirea, an de an, a ofertelor educaționale constituind o mărturie a aprecierii de care se bucură Liceul UCECOM SPIRU HARET, cu experiență, cu tradiție în domeniu.

Imagine din Liceul UCECOM SPIRU HARET din Timișoara

O atenție importantă se acordă și formării profesionale a adulților.

Imagine din Liceul UCECOM SPIRU HARET din TimișoaraImagine din Liceul UCECOM SPIRU HARET din Timișoara