Arad

Liceul UCECOM SPIRU HARET din Arad

Str. Emil Gârleanu nr. 1, jud. Arad, cod poştal 310075, cod fiscal 3029559
tel.: 0257/280967
fax: 0257/280995

e-mail: spiruharetarad@yahoo.com
 www.scoli-ucecom.ro

Director – Prof. ec. Toncian Ioan
Contabil şef – Demşea Ştefania Maria
Secretar şef – Nini Rodica

 

Imagine din Liceul UCECOM SPIRU HARET din Arad

Unitatea de învățământ a cooperației meșteșugărești din municipiul Arad a luat ființă în 1956. De-a lungul perioadei ce a urmat până în 1990, unitatea a funcționat ca școală profesională, fiind singura din rețeaua învățământului cooperatist care pregătea bijutieri, ceasornicari, în alte meserii din domeniul mecanicii fine. Totodată, aici se formau frizeri-coafori, croitori, cizmari etc.

Din 1990, instituția a devenit grup școlar prin înființarea și a claselor de școală postliceală, iar, mai târziu, a școlii de maiștrii.

Imagine din Liceul UCECOM SPIRU HARET din Arad

Pentru eficienta derulare a procesului de învățământ, respectiv a orelor consacrate instruirii practice, s-au creat și dotat laboratoare, cabinete și ateliere specifice fiecărei meserii și specializări.

Imagine din Liceul UCECOM SPIRU HARET din Arad

Pot fi menționate în mod deosebit cabinetele de informatică, dotate cu calculatoare performante și conectate la internet, cabinetele de coafură, înzestrate cu aparatură din Elveția, cabinetele de cosmetică, cel pentru mecanici auto etc.

În unitate funcționează un internat cu o capacitate de 80 de locuri, ce oferă facilități moderne pentru informarea și recreerea elevilor.

Şcoala dispune și de o sală de sport, un teren de sport în aer liber, ca și de o bibliotecă.

Imagine din Liceul UCECOM SPIRU HARET din Arad

Pentru 2008/2009 instituția oferă locuri la calificările: lucrător în alimentație, lucrător pentru estetica și igiena corpului omenesc etc, în cadrul școlii de arte și meserii (SAM), nivelul 1 de calificare, clasa a IX-a. La nivelul 2 de calificare, tot la SAM, la clasa XI-a, se oferă locuri pentru: bucătar, frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist.

Imagine din Liceul UCECOM SPIRU HARET din Arad

La învățământul liceal, filieră tehnologică, cursuri de zi, clasa a XII-a, sunt așteptați să se înscrie tinerii care doresc să dobândească calificări ca: tehnician în gastronomie, coafor stilist și tehnician mecanic pentru întreținere și reparații.

De asemenea, la învățământul postliceal se continuă școlarizarea la calificarea cosmetician.

Prin Centrul de formare a adulților se realizează reconversia unui mare număr de solicitanți, atât din județul și municipiul Arad, cât mai ales din municipiul Deva și județul Hunedoara, pentru aceștia din urmă funcționând secții speciale deschise în Deva.

Condițiile de studiu, respectiv cele existente în sălile de clasă, mobilate și dotate modern, ca și cele existente în atelierele, cabinetele și laboratoarele tehnologice, asigură o pregătire la standardele cele mai ridicate.

Rezultatele obținute de elevi sunt bune, aprecierea fiind susținută nu numai de performanțele înregistrate de aceștia la olimpiadele de profil (de pildă, locul I la ediția 2006, la faza finală a concursului pe meserii și specializări), dar și de nivelul ridicat al inserției profesionale.

Imagine din Liceul UCECOM SPIRU HARET din AradImagine din Liceul UCECOM SPIRU HARET din Arad