București

Colegiul UCECOM SPIRU HARET din București

Str. Economu Cezărescu nr. 47-59, sector 6, cod poştal 060754, cod fiscal 4267273
tel/fax. 021/3166195 – 021/3166196

e-mail: grupul.scolar@ucecom-spiruharet.ro
www.ucecom-spiruharet.ro

Director – Prof. ing. Zorzini Gabriel
Director adjunct – Prof. Otulescu Valentina
Director adjunct – Prof. Vlădăianu Păuniţa
Director adjunct (grădiniţa) – Şerbănescu Angela Aurica
Secretar şef – Danciu Constanţa

Imagine din Colegiul UCECOM SPIRU HARET din București

Unitatea de învățământ a fost înființată în 1953, cu denumirea de Centrul Şcolar București.

Din 1995 se propun acele calificări ce definesc identitatea acestui liceu, obținându-se rezultate deosebite în însușirea acestora, fapt atestat de performanțele de excepție înregistrate de elevi, de nivelul ridicat al inserției profesionale a absolvenților, de participarea la parteneriate, de procentele foarte înalte de acoperire a planului de școlarizare, de renumele acestei instituții.

Dotarea sălilor de clasă, a cabinetelor, laboratoarelor și atelierelor cu echipamente moderne, performante reflectă imaginea unei instituții etalon pentru învățământul de profil românesc.

Imagine din Colegiul UCECOM SPIRU HARET din BucureștiImagine din Colegiul UCECOM SPIRU HARET din BucureștiImagine din Colegiul UCECOM SPIRU HARET din București

Atelierul de optică, înzestrat prin Programul PHARE, salonul de coafură, realizat de firma Wella, laboratorul de mecatronică, ca și atelierul consacrat însușirii meseriilor din domeniul construcțiilor, ambele dotate de Camera Meșteșugarilor din Koblenz, precum și dezvoltarea de parteneriate cu firmele L’Oréal Professionnel, Raffel Pages, cu fundația germană “Robert Bosch”, cu fundația “Principesa Margareta a României”, ca și cu alți parteneri, cu agenți economici conferă acestei instituții un statut complex în plan educațional, profesional și social.

Tot aici se organizează și învățământ preșcolar (grădiniță), dar și o clasă la nivelul școlii postliceale, pentru viitoare asistente sanitare.

Imagine din Colegiul UCECOM SPIRU HARET din BucureștiImagine din Colegiul UCECOM SPIRU HARET din București

Un domeniu deosebit de important îl reprezintă formarea profesională a adulților, Centrul de calificare din școală deținând autorizații pentru un număr semnificativ de programe de formare.

Instituția organizează concursul național și olimpiada internațională la mecatronică.

Imagine din Colegiul UCECOM SPIRU HARET din București

Şcoala este preferată, în general, de parteneri pentru a fi gazda multor reuniuni de rezonanță pe plan național, în Balcani, la nivel european.

Imagine din Colegiul UCECOM SPIRU HARET din BucureștiImagine din Colegiul UCECOM SPIRU HARET din București