Cluj Napoca

Liceul UCECOM SPIRU HARET din Cluj-Napoca

Str. Alexandru Vaida Voevod nr. 55 A,jud. Cluj, cod poştal 400592, cod fiscal 15027284
tel. 0264/541948 – 0264/414974
fax: 0264/414992

e-mail: infoharetiana@yahoo.com
cj@ucecom.org
www.cj.ucecom.org

Director – Prof. Crişan-Oltean Ana-Maria-Ligia
Contabil şef – Samoilă Victoria
Secretar şef – Constantinescu Ana Maria

Imagine din Liceul UCECOM SPIRU HARET din Cluj-Napoca

Şcoala, inființată în 1990, întrunește condiții optime de pregătire și educare a tinerilor, aceasta dispunând de:

  • o clădire parter + 2 etaje, cu încăperi, utilizate ca săli de clase, cabinete de fizică, biologie, chimie, două laboratoare de informatică, dar și cabinete pentru cosmetică, pentru coafură, frizerie și pentru manichiură-pedichiură. De asemenea, există o blibiotecă școlară, cu peste 15.000 volume, precum și o sală de sport.
  • teren de sport – pentru baschet, volei și handbal.
  • două clădiri-internat (parter + 3 etaje).
  • centrală termică proprie, automatizată pentru asigurarea microclimatului necesar procesului de învățământ și vieții în internate.

Imagine din Liceul UCECOM SPIRU HARET din Cluj-Napoca

Numele acestei școli este asociat astăzi cu frumusețea și bunul gust, competențele profesionale dobândite de elevi fiind ilustrate cu deosebire în domeniul întreținerii și înfrumusețării corpului uman. Calitatea pregătirii absolvenților este deseori subliniată de anunțurile din presă prin care se caută coafeze, cosmeticiene, cu mențiunea preferabile de la “Spiru Haret”.

Imagine din Liceul UCECOM SPIRU HARET din Cluj-Napoca

Unitatea ofertează prin școala de arte și meserii, nivelul I de calificare locuri pentru lucrător pentru estetica corpului omenesc dar și pentru nivelul 2 de calificare la frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist.

Imagine din Liceul UCECOM SPIRU HARET din Cluj-Napoca

La liceu, filiera tehnologică, se organizează clasele a IX-a, cursuri de zi, precum și a IX-a și a XI-a, învățământ cu frecvență redusă, pentru școlarizarea celor care vor să devină tehnicieni în turism. Sunt locuri și pentru clasa a XII-a, învățământ de zi și învățământ cu frecvență redusă, la calificarea coafor stilist.

La școala postliceală cei interesați se pot înscrie la calificarea cosmetician.

Imagine din Liceul UCECOM SPIRU HARET din Cluj-NapocaImagine din Liceul UCECOM SPIRU HARET din Cluj-Napoca