Craiova

Liceul UCECOM SPIRU HARET din Craiova

Str. Electroputere nr. 2, jud. Dolj, cod poştal 200568, cod fiscal 4553739
tel.:0351/414687
fax. 0251/435796

e-mail: ucecom_craiova@yahoo.com;
www.ucecom-craiova.ro

Director – Prof. ec. Ionică Ion
Director adjunct– Prof. ing. Diaconu Lavinia
Contabil şef – Căluşaru Mirela
Secretar şef – Hârşoveanu Mariana

Imagine din Liceul UCECOM SPIRU HARET din Craiova

La 1 februarie 1955 a luat ființă la Craiova un Centru Şcolar pentru pregătirea tinerilor în meseria de croitor confecții pentru bărbați. De la 1 octombrie 1957, acest centru s-a transformat în Şcoala profesională de ucenici, urmând ca ulterior unitatea să sufere schimbări în căutarea celor mai adecvate condiții pentru desfășurarea procesului instructiv-educativ, în pas cu cerințele economico-sociale ale zonei.

La 5 octombrie 1995, când Şcoala aniversa 40 de ani de existență în cadrul unei festivități memorabile, în prezența primului său director, Constantin Asprițoiu, a fost schimbată denumirea acesteia în Grup Şcolar de arte și meserii “Spiru Haret” al cooperației meșteșugărești.

De la an la an, Şcoala și-a modernizat baza materială, realizând un proces instructiv-educativ de referință.

Imagine din Liceul UCECOM SPIRU HARET din Craiova

Instituția dispune în prezent, în acest sens, de săli de clasă, de cabinete, laboratoare și ateliere de producție dotate modern, de o bibliotecă cu sală de lectură și cu un fond de carte util pregătirii elevilor și cadrelor didactice în cele mai noi calificări. Firește Şcoala dispune și de o sală și de terenuri pentru sport și recreere, ca și de un internat.

Imagine din Liceul UCECOM SPIRU HARET din Craiova

În momentul de față, Şcoala asigură celor interesați posibilitatea de a se califica prin SAM, clasa a IX-a spre a deveni: lucrători în mecanica de motoare, lucrători în tricotaje-confecții, lucrători pentru estetica și igiena corpului omenesc.

De asemenea, tot la SAM, la nivelul 2 de calificare, clasa a XI-a, sunt locuri pentru viitorii mecanici auto, frizeri-coafori-manichiuriști-pedichiuriști.

La învățământul liceal, filiera tehnologică, cursuri de zi, clasa a IX-a, ca și la cursurile învățământului seral, clasa a IX-a, se organizează clase pentru tehnicienii mecatroniști. Aceeași calificare se poate obține și de cei care se înscriu în clasa a XI-a, la învățământul seral.

Imagine din Liceul UCECOM SPIRU HARET din Craiova

Tinerii se mai pot califica tot prin liceu, dar pe ruta progresivă, adică prin ruta SAM + anul de completare, respectiv ca tehnicieni mecanici pentru întreținere și reparații.

Şcoala postliceală oferă locuri pentru calificările: analist programator, tehnician electro-mecanic, cosmetician și asistent de gestiune.

Imagine din Liceul UCECOM SPIRU HARET din Craiova

Instituția, dispunând și de un management performant, eficace, și-a intensificat relațiile cu agenții economici, societățile cooperative, UJCM Dolj, Camera de Comerț și Industrie Oltenia, Consiliul Local etc, deschizându-se oportunități multiple pentru inserția absolvenților.

Prin cadrele sale didactice, prin dotarea de care dispune, Liceul UCECOM SPIRU HARET reușește să se implice cu succes în multe proiecte și parteneriate pe plan local, zonal, național și internațional. Unul din aceste proiecte îŞi propune “Dezvoltarea schimburilor comerciale intercooperatiste și atragerea investițiilor străine în zona transfrontalieră Dolj-Vidin”. Este unul dintr-o serie de proiecte finanțate prin programul PHARE, după cum un alt proiect a fost câștigat și se derulează în beneficiul calificării meșteșugarilor doljeni.

Imagine din Liceul UCECOM SPIRU HARET din Craiova

Centrul de formare a adulților din incinta Şcolii asigură calificarea solicitanților din Craiova, din județul Dolj, ca și din alte județe apropiate, în 12 programe autorizate.

Şcoala editează o revistă, “PROMES”.

Imagine din Liceul UCECOM SPIRU HARET din Craiova

Aici, se organizează de predilecție seminarii de formare și perfecționare profesională, alte reuniuni pentru întreaga rețea de învățământ UCECOM.