Baia Mare

Liceul UCECOM SPIRU HARET din Baia Mare

Str. Garibaldi nr. 2, jud. Maramureş, cod poştal 430154, cod fiscal 6889272
tel.: 0262/276428
fax : 0262/276275

e-mail: office@spiruharetbm.ro
cris_pantis@yahoo.com
www.spiruharetbm.ro

Director – Prof. ing. Pantiş Cristina Mihaela
Contabil şef – Morozan Corina
Secretar şef – Bancoş Viorica

 

Instituția a luat ființă în anul 1990, sub deviza “O meserie, un viitor sigur”, primii săi ani de funcționare fiind legați de personalitatea celui dintâi director al școlii, un intelectual de marcă al zonei, regretatul Aurel Şanta.

Imagine din Liceul UCECOM SPIRU HARET din Baia Mare

Şcoala dispune de: săli de clasă amenajate și dotate modern, de cabinete de informatică înzestrate cu calculatoare performante cuplate la rețea intranet și internet, de cabinete și laboratoare tehnologice.

Preocuparea de bază a școlii a fost și a rămas formarea muncitorului complex, a specialistului capabil să răspundă exigențelor în schimbare ale economiei de piață. Integrarea socio-profesională a absolvenților este foarte ridicată.

Instituția a dezvoltat substanțial însă și activitatea de reconversie a adulților, fapt nu întâmplător în această localitate aflată într-o zonă defavorizată.

Imagine din Liceul UCECOM SPIRU HARET din Baia Mare

Complexul “Ateliere școlare”, obiectiv realizat în ultimii ani, cu sprijinul financiar al celorlalte școli din rețeaua UCECOM și ca urmare a participării la proiectele PHARE 2000 și 2002, a oferit șansa susținerii unei activități moderne de instruire practică, în beneficiul atât al elevilor, cât și al cursanților adulți.

Se ofertează locuri la școala de arte și meserii, clasa a IX-a, curs de zi, pentru lucrător în alimentație, iar la clasa a XI-a, la ospătar (chelner) vânzător în unitați de alimentație. Calificările coafor stilist și tehnician în hotelărie se învață la clasa a XII-a, la liceu, filiera tehnologică, învățământ cu frecvență redusă.

Imagine din Liceul UCECOM SPIRU HARET din Baia Mare

Realizând o bună colaborare cu agenții economici din zonă, instituția asigură calificarea profesională a adulților pentru calificări din domeniile serviciilor și turismului.

Corpul profesoral este preponderent tânăr, dinamic, pasionat de misiunea sa, competența acestuia fiind recunoscută în mediile locale. Participarea la perfecționarea profesională se face atât prin activitățile de profil ale Inspectoratului școlar județean, cât și prin diverse programe cu finanțare externă. Cu privire la activitatea din urmă, instituția a dobândit experiență și rezultate deosebite în participarea la programe și proiecte internaționale, în dezvoltarea unor parteneriate cu școli din diferite țări europene etc.

Procesul instructiv-educativ are un rol important, iar dezvoltarea personalității tinerilor și adaptarea acestora la cerințele noi ale pieței competențelor profesionale, în contextul integrării europene, ocupă un loc primordial.

Revista școlii, “Vocația”, exprimă talentul și preocuparea elevilor de a accede la performanță, dar și deschiderea tinerilor din Maramureș spre oferte educaționale alternative, pentru calificări moderne, cerute pe piața forței de muncă din țară și din străinătate.

Imagine din Liceul UCECOM SPIRU HARET din Baia MareImagine din Liceul UCECOM SPIRU HARET din Baia MareImagine din Liceul UCECOM SPIRU HARET din Baia MareImagine din Liceul UCECOM SPIRU HARET din Baia Mare