Despre noi

Fundaţia a luat fiinţă în anul 2002 pentru a aplica în mod unitar politica UCECOM în domeniul pregătirii resurselor umane şi este persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, de interes cooperatist, funcţionând cu avizul ministerului de resort.

Această structură coordonează direct activitatea generală a reţelei şcolare a cooperaţiei meşteşugăreşti, cel mai important segment al învăţământului preuniversitar particular din România, în cadrul căruia, de-a lungul a peste o jumătate de secol, s-au format mii de meseriaşi şi specialişti pentru sfera serviciilor, în beneficiul sectorului cooperatist, al societăţii româneşti, în general.

Cele 11 şcoli care formează sistemul de învăţământ preuniversitar al cooperaţiei meşteşugăreşti asigură o bază solidă pentru dezvoltarea procesului didactic şi a pregătirii profesionale, urmărind două obiective esenţiale: pregătirea iniţială a elevilor (şcolarizarea) şi formarea profesională a adulţilor, prin cursuri de calificare/recalificare. Aceste şcoli care au primit la 1 septembrie 2012 titulatura de Licee Tehnologice UCECOM « Spiru Haret » se află în Arad (tel./fax 0257/280.995), Baia Mare (tel./fax 0262/276.275), Brăila (tel./fax 0239/611.998), Breaza (tel/fax. 0244/340.654), Cluj-Napoca (tel./fax. 0264/414.992), Constanţa (tel./fax 0241/638.046), Craiova (tel./fax 0251/435.796), Iaşi (tel./fax 0232/212.807), Ploieşti (tel./fax 0244/523.381) şi Timişoara (tel./fax 0256/472.701). Unităţii şcolare din Capitală i s-a atribuit, începând cu anul şcolar 2009/2010, denumirea de Colegiul UCECOM « Spiru Haret » (tel./fax 021/316.61.95).

Instituţiile şcolare UCECOM sunt frecventate, în prezent, de ~ 4.000 elevi, asigurând o multitudine de forme de şcolarizare, prin care se realizează îmbinarea armonioasă, la standarde europene, a pregătirii teoretice cu instruirea practică a tinerilor.

Totodată, în aceste instituţii se califică anual cca. 3.500 adulţi.

În şcolile UCECOM “Spiru Haret”, performanţa se identifică prin nivelul ridicat al inserţiei profesionale a absolvenţilor, prin rata de promovabilitate la examenele de absolvire, capacitatea de adaptare la exigenţele pieţei muncii, prin calitatea bazei materiale şi a corpului profesoral cu experienţă deosebită în formarea de lucrători pentru sectorul serviciilor, precum şi în cultivarea relaţiilor de parteneriat cu fundaţii de prestigiu, firme sau organizaţii de profil din ţară şi străinătate (ţări membre ale UE, în primul rând Germania, precum şi ţări din arealul balcanic).

Forţa de atracţie exercitată de acest sistem de învăţământ este dovedită şi de numărul mare de meserii în care sunt şcolarizaţi elevii sau în care sunt calificaţi adulţii, lista acestora începând cu meseriile tradiţional-cooperatiste şi încheindu-se cu cele practicate în domeniile de vârf ale tehnologiei moderne, precum mecatronica şi informatica.

Calitatea procesului de învăţământ este susţinută şi de realitatea potrivit căreia şcolile UCECOM au fost primele unităţi de profil care au dobândit autorizarea de funcţionare, ca şi acreditarea unor calificări profesionale.