Repere semnificative – Anul şcolar 2007/2008

Planul de şcolarizare, aprobat de Consiliul Director al Fundaţiei Invăţământului Preuniversitar al Cooperaţiei Meşteşugăreşti – “Spiru Haret” pentru anul de studiu 2007/2008, a fost realizat şi depăşit pe ansamblul reţelei şcolare a UCECOM. Mai concret, pe cele 2.500 de locuri oferite s-au înscris 2.869 de candidaţi, acoperirea acestui plan fiind, aşadar, de 114,75%.

Această performanţă este prima de acest fel care se înregistrează după anul 2000.

Efectivele totale de elevi, care frecventează Liceele UCECOM, în toţi anii de studiu şi la toate formele de şcolarizare, se ridică la 5.500. Efectivele anului de învăţământ precedent erau de 4.147. Creşterea acestor efective, comparativ cu 2006/2007, a fost de 1.353 elevi. “Saltul” înseamnă practic 40 de clase.

Cu excepţia a două unităţi de învăţământ (din Brăila şi Odorheiu Secuiesc), toate celelalte şcoli au acoperit integral locurile “părăsite” de absolvenţii promoţiei 2007, fapt fără precedent în ultimii 7 ani.

Cele mai importante depăşiri ale planului de şcolarizare aprobat pentru 2007/2008 se întâlnesc la următoarele forme de şcolarizare:

  • învăţământul liceal, unde faţă de un plan de 575 de locuri s-au înscris 1.296 de candidaţi;
  • şcoala de arte şi meserii (SAM), nivelul 2 de calificare, clasele a XI-a, unde pe un plan de 650 de locuri s-au înscris 764 de candidaţi.

La SAM, nivelul 1 de calificare, clasa a IX-a, s-au înscris doar 526 de candidaţi pe cele 850 de locuri propuse, deoarece repartizarea obligatorie pe calculator a absolvenţilor ciclului gimnazial a fost dirijată de Inspectoratele Scolare Teritoriale, astfel încât aceşti candidaţi să se înscrie cu precădere şi, dacă se poate, numai la şcolile de stat.

Forma şcoala postliceală, aflată de mai mulţi ani în “cădere liberă”, îşi continuă declinul, urmare desfiinţării taxelor la şcolile postliceale de stat, ca şi a ofertelor multiple ale învăţământului superior particular de scurtă durată. Pentru 2007/2008 au fost ocupate doar 218 de locuri din cele 400 oferite de Liceele UCECOM.

Şcoala de maiştri funcţionează în 2007/2008 la unităţile de învăţământ din Constanţa şi Bucureşti, formă la care se află înscrişi un număr total de 67 elevi.

Cea mai importantă acoperire a planului de şcolarizare, la toate formele de şcolarizare, se întâlneşte la Colegiul din Bucureşti (200%).

Unitatea de învăţământ din Brăila a constituit doar două clase la liceu.

Unitatea din Odorheiu Secuiesc nu a reuşit să formeze nici o clasă de elevi.

Unităţile din Brăila şi Odorhei vor dezvolta activitatea de formare profesională a adulţilor, orientându-se, pentru 2008/2009, la noi calificări şi forme de şcolarizare pentru viitorii elevi.