Centralizatorul planului de scolarizare pentru anul de invatamant 2008/2009 pe nivele de calificare, forme de invatamant, calificari profesionale si unitati scolare ale cooperatiei mestesugaresti

Nr crt Nivel de calificare / Forma de invatamant / Calificarea profesionala Liceul UCECOM de Arte si Meserii “Spiru Haret” al Cooperatiei Mestesugaresti din: Total
Arad Baia mare Braila Breaza Bucuresti Cluj Constanta Craiova Iasi Odorhei Ploiesti Timisoara
Nr.cls/ nr.loc Nr.cls/ nr.loc Nr.cls/ nr.loc Nr.cls/ nr.loc Nr.cls/ nr.loc Nr.cls/ nr.loc Nr.cls/ nr.loc Nr.cls/ nr.loc Nr.cls/ nr.loc Nr.cls/ nr.loc Nr.cls/ nr.loc Nr.cls/ nr.loc Nr.cls/ nr.loc

A. SCOALA DE ARTE SI MESERII

A 1 Nivelul 1 de calificare (curs de zi) – cls. a IX-a

1. Lucrător în mecanică de motoare 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 5/125
2. Lucrător în structuri pentru construcţii 1/25 1/25
3. Lucrător în alimentaţie 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 8/200
4. Lucrător în tricotaje-confecţii 1/25 1/25
5. Lucrător pentru estetica şi igiena corpului omenesc 1/25 1/25 1/25 2/50 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 11/275
Total A1 : Nivel 1 de calificare (curs de zi) 2/50 1/25 2/50 1/25 5/125 1/25 2/50 3/75 3/75 1/25 3/75 2/50 26/650

A2 Nivelul 2 de calificare (curs de zi) – cls. a XI-a

1. Mecanic auto 1/25 1/25 1/25 1/25 4/100
2. Optician montator aparatură optico-mecanică 1/25 1/25
3. Constructor structuri monolite 1/25 1/25
4. Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 5/125
5. Bucătar 1/25 1/25 1/25 3/75
6. Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 1/25 1/25 3/75 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 11/275
Total A 2: Nivel 2 de calificare 2/50 1/25 1/25 8/200 1/25 2/50 2/50 2/50 4/100 2/50 25/625
Total A: Scoala de arte şi meserii 4/100 2/50 2/50 2/50 13/325 2/50 4/100 5/125 5/125 1/25 7/175 4/100 51/1275

B. LICEU

B.1.  LICEU  – ruta directă (ciclul inferior şi ciclul superior) – filieră tehnologică – nivelul 3 de calificare

B.1.1. Invăţământ de zi  (cl. a IX-a)

1. Tehnician în turism 1/25 1/25 2/50
2. Tehnician în activităţi economice 1/25 1/25 1/25 3/75
3. Tehnician operator tehnică de calcul 1/25 1/25
4. Tehnician mecatronist 1/25 1/25 2/50

B.1.2. Invăţământ seral (clasa a IX-a)

1. Tehnician în activităţi economice 1/25 1/25 2/50
2. Tehnician mecatronist 1/25 1/25

B.1.3. Invăţământ cu frecvenţă redusă (clasa a IX-a)

1. Tehnician în turism 1/25 1/25
2. Tehnician în activităţi economice 1/25 1/25 2/50
TOTAL B.1.1+B.1.2+B.1.3: liceu clasa a IX-a 2/50 1/25 3/75 2/50 2/50 1/25 1/25 2/50 14/350

B.1.4.: Invăţământ de zi (clasa a XI-a)

1. Tehnician în activităţi economice 1/25 1/25 2/50
2. Tehnician mecatronist 1/25 1/25

B.1.5.: Invăţământ seral (clasa a XI-a)

1. Tehnician în activităţi economice 1/25 1/25
2. Tehnician mecatronist 1/25 1/25

B.1.6. Invăţământ cu frecvenţă redusă (clasa a XI-a)

1. Tehnician în turism 1/25 1/25 2/50
2. Tehnician în activităţi economice 1/25 1/25 2/50
TOTAL B.1.4+B.1.5+B.1.6: liceu clasa a XI-a 1/25 2/50 2/50 1/25 1/25 1/25 1/25 9/225
TOTAL B.1.: liceu  ruta directă (cls. a IX-a şi a XI-a) 1/25 4/100 1/25 5/125 3/75 3/75 1/25 2/50 3/75 23/575

B.2. LICEU  ruta progresivă (ciclul superior) – prin ruta SAM + anul de completare – nivelul 3 de calificare

B.2. 1. Invăţământ de zi cl. a XII-a
1. Coafor stilist 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 6/150
2. Tehnician în gastronomie 1/25 1/25 1/25 3/75
3. Organizator banqueting 1/25 1/25
4. Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii 1/25 1/25 1/25 3/75

B.2. 2. Invăţământ  seral (cls. a XII-a)

1. Coafor stilist 1/25 1/25
2. Organizator banqueting 1/25 1/25

B.2. 3. Invăţământ cu frecvenţă redusă (cls. a XII-a)

1. Coafor stilist 1/25 1/25 2/50
2. Tehnician în hotelărie 1/25 1/25
3. Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii 1/25 1/25
TOTAL  B.2. liceu ruta progresivă: cls. a XII-a 3/75 2/50 2/50 1/25 4/100 2/50 2/50 1/25 1/25 1/25 19/475
TOTAL : B.1. + B.2: liceu 3/75 3/75 6/150 2/50 9/225 5/125 2/50 4/100 1/25 3/75 4/100 42/1050

C. SCOALA POSTLICEALA – nivelul 3 avansat de calificare – anul I

1. Tehnician optometrist 1/25 1/25
2. Analist programator 1/25 1/25
3. Tehnician electro-mecanic auto 1/25 1/25
4. Cosmetician 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 6/150
5. Asistent de gestiune 1/25 1/25
TOTAL C: (şcoala postliceală) 1/25 2/50 1/25 1/25 4/100 1/25 10/250

D. SCOALA DE MAISTRI – nivelul 3 avansat de calificare – anul I

1. Maistru mecanic 1/25 1/25
2. Maistru construcţii civile 1/25 1/25
TOTAL D: şcoala de maistri 1/25 1/25 2/50
TOTAL C + D învăţământ postliceal 1/25 3/75 1/25 2/50 4/100 1/25 12/300
TOTAL GENERAL A+B+C+D 8/200 5/125 8/200 4/100 25/625 8/200 8/200 13/325 6/150 2/50 10/250 8/200 105/2625