Situatia pe unitati de invatamant a programelor de formare profesionala avizate

 

Nr. crt

Unitatea

de învăţământ

Programele de formare profesională pentru care s-au obţinut avizele

de organizare şi funcţionare/nivel de calificare

1.

Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” din Arad

1. coafor/2

2. manichiurist-pedichiurist/1

3. stilist-protezist de unghii/1/specializare

4. coafor stilist/3

5. zidar-pietrar-tencuitor/2

6. bucătar/2

7. ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie/2

8. electrician exploatare medie şi joasă tensiune/2

9. comunicare în limba engleză/iniţiere

2.

Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” din Baia Mare
  1. cosmetician/3

  1. electrician constructor/2

  1. stilist protezist unghii/iniţiere

  1. tehnician maseur/3

  1. formator/perfecţionare

  1. coafor stilist/3

  1. zidar-pietrar-tencuitor/2

  1. zugrav-ipsosar-tapetar-vopsitor/2

9. bucătar/2

10. ospătar(chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie/2

11. coafor/2

12. lucrător în comerţ/1

13. manichiurist-pedichiurist/1

14. competenţe antreprenoriale/iniţiere

15. competenţe sociale şi civice

16. administrator pensiune turistică/3

17. tâmplar universal/2

18. lucrător în structuri pentru construcţii/1

19. tapiţer/2

20. confecţioner produse electrotehnice/2

21. tehnician electromecanic/3

22. tehnician în turism/3

23. tehnician în industria textilă/3

24. instructor/preparator formare/perfecţionare

25. noţiuni fundamentale de igienă

3.

Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” din Brăila

1. măcelar/1

2. electrician exploatare medie şi joasă tensiune/2

3. frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist/2

4. instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze/2

5. bucătar/2

6. ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie/2

7. sudor/2

8. cosmetician/3

9. coafor stilist/3

4.

Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” din Breaza

1. frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist/2

2. stilist protezist de unghii/iniţiere

5.

Colegiul UCECOM “Spiru Haret” din Bucureşti

1. frizer/1

2. manichiurist-pedichiurist/1

3. coafor/2

4. coafor stilist/3

5.ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie/2

6. bucătar/2

7. tinichigiu-vopsitor auto/2

8. mecanic auto/2

9. optician montator aparatură optico-mecanică/2

10. bijutier/2

11. zidar, pietrar, tencuitor/2

12. cosmetician/3

13. tehnician maseur/3

14. croitor îmbrăcăminte după comandă/2

15. machior/iniţiere

16. stilist protezist de unghii/iniţiere

17. maseur/initiere

18. tehnician electromecanic auto/3

19.comunicare în limba oficială/iniţiere

6.

Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” din Cluj-Napoca

1. confecţioner asamblor articole textile/1

2. instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze/2

3. cosmetician/3

4. maseur/iniţiere

5. competenţe informatice/iniţiere

6. ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie/2

7. operator introducere, validare şi prelucrare date/2

8. coafor/2

9. coafor stilist/3

10. cursuri privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă

7.

Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” din Constanţa

1. inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă/specializare

2. ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie/2

3. tehnician maseur/3

4. frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist/2

5. cosmetician/3

6. maseur/iniţiere

7. stilist protezist de unghii/specializare

8. lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii/2

9. machior/specializare

8.

Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” din Craiova

1. lucrător în comerţ/1

2. coafor/2

3. frizer/1

4. lucrător în tricotaje-confecţii/1

5. instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze/2

6. electrician de întreţinere şi reparaţii în industria mică/2

7. manichiurist-pedichiurist/1

8. zidar-pietrar-tencuitor/2

9. mecanic auto/2

10. ospătar (chelner) vânzător în unităti de alimentaţie /2

11. bucătar/2

12. zugrav-ipsosar-tapetar-vopsitor/2

13. dulgher, tâmplar, parchetar/2

14. tehnician în hotelărie/3

15. tehnician în construcţii şi lucrări publice/3

16. formator/perfecţionare

17. evaluator de competenţe profesionale/perfecţionare

18. specialist în domeniul calităţii/perfecţionare

19. manager resurse umane/perfecţionare

20. manager al sistemului de management de mediu/perfecţionare

21. manager proiect

9.

Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” din Iaşi

1. contabil/iniţiere

2. ospătar(chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie/2

3. mecanic auto/2

4. bucătar/2

5. cosmetician/3

6. formator/specializare

7. agent dezinfecţie, deratizare, dezinsecţie/1

8. agent dezinfecţie, deratizare, dezinsecţie/specializare

9. frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist/2

10. machior/iniţiere

10.

Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” din Ploieşti

1. bucătar/2

2. ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie/2

3. frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist/2

4. maseur/1

5. cofetar-patiser/2

6. cosmetician/3

7. preparator produse din carne şi peşte/2

8. cursuri privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă

11.

Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” din Timişoara

1. coafor/2

2. manichiurist-pedichiurist/1

3. zidar-pietrar tencuitor/2

4. bucătar/2

5. lucrător în comerţ/1

6. frizer/1

7. stilist protezist de unghii/specializare

8. mentor/specializare

9. inspector resurse umane/specializare

10. cosmetician/3

11. cursuri privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă