Program PHARE 2006

Phare 2006, Coeziune Economică şi Socială. Dezvoltarea Resurselor Umane. Măsuri de incluziune socială
Centru de formare continuă şi asistenţă ocupaţională a persoanelor cu dizabilităţi Spiru Haret – Bucureşti – CFCAO

Legal disclaimer: “Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.”

Invitaţie la ConferinţăPentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:www.fonduri-ue.ro

Comunicat de presă

Lansarea proiectului

Phare 2006, Coeziune Economică şi Socială. Dezvoltarea Resurselor Umane. Măsuri de incluziune socială
Centru de formare continuă şi asistenţă ocupaţională a persoanelor cu dizabilităţi Spiru Haret – Bucureşti – CFCAO

Fundaţia Învăţământului Preuniversitar al Cooperaţiei Meşteşugăreşti – Spiru Haret, în parteneriat cu Grupul Şcolar al Cooperaţiei Meşteşugăreşti – Spiru Haret, Bucureşti, derulează în perioada 2 mai 2008-30 aprilie 2009 proiectul cu titlul „Centru de formare continuă şi asistenţă ocupaţională a persoanelor cu dizabilităţi Spiru Haret” –Bucureşti, în cadrul Programului Phare 2006, Coeziune Economică şi Socială. Dezvoltarea Resurselor Umane. Măsuri de incluziune socială.

Proiectul se adresează persoanelor cu dizabilităţi cu sau fără calificare/care au absolvit sau nu învăţământul obligatoriu, sau persoanelor care suferă de boli mintale. Acestea provin în mare parte din unităţile cooperaţiei meşteşugăreşti protejate din Bucureşti, respectiv de la SCM de Invalizi Metalica, SCM Colin Daily, SCM Cartonajul şi SCM de Invalizi Munca.

Acest proiect, cu un buget de 77.870 euro, se justifică şi are o profundă conotaţie socială şi umană, prin faptul că integrarea şi incluziunea socio-profesională a persoanelor cu dizabilităţi constituie în România o problemă de mare actualitate, extrem de delicată şi controversată .

Obiectivul general al proiectului are în vedere, aşadar, promovarea incluziunii sociale a grupului ţintă menţionat, combate discriminarea şi dispune de capacitatea de a susţine oportunităţi de ocupare a unor locuri de muncă de către persoane cu dizabilităţi, folosind în acest sens măsuri active de acces pe piaţa muncii.

Obiectivul specific este facilitarea accesului pe piaţa muncii a cel puţin 70 de persoane, care vor participa la acţiuni de consiliere şi orientare profesională, din care 50 de persoane cu dizabilităţi, îşi vor dezvolta competenţele prin participarea la programe de calificare adaptate.

Localizare – Regiunea Bucureşti – Ilfov.

Detalii se pot obţine la e-mail fipcmspiruharet@yahoo.com sau la tel./fax 021/3114516 şi 021/3166195.

Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂUniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din 27 ţări. Statele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, să construiască o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, menţinând diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi valorile sale cu ţările şi popoarele de dincolo de graniţele ei.

Comunicat de presă

DATA: 15.07.2008

Centru de formare continuă şi asistenţă ocupaţională a persoanelor cu dizabilităţi “Spiru Haret” – Bucureşti – CFCAO

Fundaţia Învăţământului Preuniversitar al Cooperaţiei Meşteşugăreşti – Spiru Haret, în parteneriat cu Grupul Şcolar al Cooperaţiei Meşteşugăreşti – Spiru Haret, Bucureşti, derulează în perioada 2 mai 2008-30 aprilie 2009 proiectul cu titlul „Centru de formare continuă şi asistenţă ocupaţională a persoanelor cu dizabilităţi Spiru Haret” –Bucureşti, în cadrul Programului Phare 2006, Coeziune Economică şi Socială. Dezvoltarea Resurselor Umane. Măsuri de incluziune socială.

Proiectul se adresează persoanelor cu dizabilităţi cu sau fără calificare/care au absolvit sau nu învăţământul obligatoriu, sau persoanelor care suferă de boli mintale. Acestea provin în mare parte din unităţile cooperaţiei meşteşugăreşti protejate din Bucureşti, respectiv de la SCM de Invalizi Metalica, SCM Colin Daily, SCM Cartonajul şi SCM de Invalizi Munca.

Acest proiect, cu un buget de 77.870 euro, se justifică şi are o profundă conotaţie socială şi umană, prin faptul că integrarea şi incluziunea socio-profesională a persoanelor cu dizabilităţi constituie în România o problemă de mare actualitate, extrem de delicată şi controversată .

Obiectivul general al proiectului are în vedere, aşadar, promovarea incluziunii sociale a grupului ţintă menţionat, combate discriminarea şi dispune de capacitatea de a susţine oportunităţi de ocupare a unor locuri de muncă de către persoane cu dizabilităţi, folosind în acest sens măsuri active de acces pe piaţa muncii.

Obiectivul specific este facilitarea accesului pe piaţa muncii a cel puţin 70 de persoane, care vor participa la acţiuni de consiliere şi orientare profesională, din care 50 de persoane cu dizabilităţi, îşi vor dezvolta competenţele prin participarea la programe de calificare adaptate.

Localizare – Regiunea Bucureşti – Ilfov.

Detalii se pot obţine la e-mail fipcmspiruharet@yahoo.com sau la tel./fax 021/3114516 şi 021/3166195.

Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂÎmpreună din 1957Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din 27 ţări. Statele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, să construiască o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, menţinând diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi valorile sale cu ţările şi popoarele de dincolo de graniţele ei.

Comunicat de presă

DATA: 15.07.2008

Centru de formare continuă şi asistenţă ocupaţională a persoanelor cu dizabilităţi “Spiru Haret” – Bucureşti – CFCAO

Fundaţia Învăţământului Preuniversitar al Cooperaţiei Meşteşugăreşti – Spiru Haret, în cadrul proiectului cu titlul „Centru de formare continuă şi asistenţă ocupaţională a persoanelor cu dizabilităţi – Spiru Haret” Bucureşti, finanţat prin Programului Phare 2006, Coeziune Economică şi Socială. Dezvoltarea Resurselor Umane. Măsuri de incluziune socială,selectează persoane cu dizabilităţi din regiunea Bucureşti – Ilfov, cu sau fără calificare/care au absolvit sau nu învăţământul obligatoriu, pentru a participa la acţiuni de consiliere şi orientare profesională şi la cursuri de calificare în meseriile:

 • Formator
 • Operator prelucrare, introducere, validare date (operator calculatoare)
 • Ambalator manual sau Cartonagist
 • Lucrător în mecanică fină
 • Cofetar

Menţionăm că: toate cursurile sunt finanţate din fonduri Phare; locurile sunt limitate la 10 persoane/ curs; cursurile sunt autorizate de către CNFPA şi se obţin certificate recunoscute la nivel naţional

Localizare – Regiunea Bucureşti – Ilfov.

Pentru înscrieri vă rugăm să ne contactaţi la email fipcmspiruharet@yahoo.com sau la tel./fax 021/3114516 şi 021/3166195.

Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂÎmpreună din 1957Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din 27 ţări. Statele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, să construiască o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, menţinând diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi valorile sale cu ţările şi popoarele de dincolo de graniţele ei.

Exemplu de bune practici

În numerele 844 şi 853, gazeta a publicat, sub forma unui comunicat de presă, oferta generoasă a unui proiect care deja se află în derulare în cadrul Programului Phare – 2006. „Coeziunea Economică şi Socială. Dezvoltarea Resurselor Umane. Măsuri de incluziune socială”.

Trebuie spus de la început că fondurile aprobate prin proiectul de care vorbim se adresează persoanelor cu dezabilităţi cu sau fără calificare/ce au absolvit sau nu învăţământul obligatoriu sau persoanelor care suferă de boli mintale. Aplicantul principal se numeşte Fundaţia Învăţământului Preuniversitar al Cooperaţiei Meşteşugăreşti „SPIRU HARET“ din Bucureşti, coordonatoare a întregii reţele a şcolilor UCECOM; în acest proiect, Fundaţia menţionată are ca partener Grupul Şcolar de Arte şi Meserii „Spiru Haret“ din Capitală, unitate care deţine un număr record de autorizaţii de funcţionare pentru organizarea de cursuri pentru calificarea adulţilor.

Inspectorii şi experţii acestei Fundaţii urmăresc, fireşte, ca fondurile aprobate prin proiect să fie de ajutor şi pentru sprijinul, în primul rând, al cooperatorilor cu handicap din sectorul meşteşugăresc. Prin proiect, Fundaţia are capacitatea de a organiza acţiuni de consiliere şi orientare profesională pentru cooperatorii ce vor dori să se înscrie şi să participe la asemenea activităţi. Ele se vor desfăşura la locul lor de muncă şi pe gratis. Programele de calificare adoptate se vor finaliza cu obţinerea actelor de studii cu recunoaştere pe plan naţional.

În acest stadiu de început în care ne găsim, al implementării proiectului, după contactarea managerilor societăţilor cooperative de profil din Capitală, se poate evidenţia un fapt: deschiderea deosebită arătată de conducerea SCM Colin Daily.

Astfel, pe ansamblul activităţilor de derulare a proiectelor Phare se înregistrează un exemplu de bune practici, pe care, iată, acum, nici „VIAŢA CM” nu ezită să-l mediatizeze. Se poate vorbi, fără nici o îndoială, de o corectă şi realistă înţelegere de către managerii de la SCM Colin Daily, a oportunităţilor care au apărut şi care se pot fructifica datorită proiectului în discuţie, în avantajul membrilor săi cooperatori. Mai mult decât atât. O componentă a strategiei, stabilite de această unitate pentru domeniul resurselor umane, se concretizează fără costuri sau alte eforturi, fie şi numai ca efect de receptivitate a celor ce răspund de destinele SCM Colin Daily.

DANIEL LUCA

Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂÎmpreună din 1957Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din 27 ţări. Statele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, să construiască o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, menţinând diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi valorile sale cu ţările şi popoarele de dincolo de graniţele ei.
Acest document a fost realizat cu asistenţa financiară a Uniunii Europene

Spre binele cooperatorilor

Incă din nr. 844 al gazetei am publicat, chiar pe prima pagină, într-un articol intitulat Proiect privind persoanele cu dizabilităţi, câteva elemente cu privire la conţinutul unui proiect, finanţat prin Programul Phare 2006, şi denumit Centrul de formare continuă şi asistenţă ocupaţională a persoanelor cu dizabilităţi Spiru Haret Bucureşti.

Fundaţia Invăţământului Preuniversitar al Cooperaţiei Meşteşugăreşti – Spiru Haret, coordonatoare a activităţii în reţeaua şcolară a sectorului nostru, este acea instituţie care a câştigat acest proiect şi, având calitatea de aplicant principal, va derula acţiunile înscrise în proiect în perioada 2 mai 2008-30 aprilie 2009.

Acest aplicant principal, ca şi partenerul său – Grupul Scolar UCECOM din Capitală – îşi propun să ofere un sprijin eforturilor depuse de cooperatorii care muncesc la SCM de Invalizi Metalica, SCM Colin Daily, SCM Cartonajul şi SCM de Invalizi Nevăzători Munca din Bucureşti, eforturi care să se concretizeze în direcţia îmbunătăţirii activităţii lor de formare şi consiliere profesională.

Obiectivul specific propus este facilitarea accesului pe piaţa muncii a cel puţin 70 de persoane, care vor participa la acţiuni de consiliere şi orientare profesională, din care 50 de persoane cu dizabilităţi. Acestea îşi vor dezvolta competenţele în cadrul unor programe de calificare adaptate.

Participarea persoanelor cu dizabilităţi la programele de formare/calificare ale proiectului va oferi acestora

 • Sansa promovării pe plan profesional.
 • Dezvoltarea abilităţilor de învăţare.
 • Conştientizarea nevoii de învăţare continuă, generată de schimbarea rapidă a mediului de afaceri.
 • Integrarea socială şi profesională.

Comunicatul de presă, care se publică în acest număr al gazetei, în forma agreată de experţii proiectului Phare în cauză, precizează şi destinaţia cursurilor de calificare ce se vor organiza, în limita bugetului aprobat de 77.870 euro.

Se înţelege că cel care va lua parte la un astfel de proiect va dobândi, implicit, şi şansa de a obţine un loc de muncă mai bine plătit. Acea persoană va dezvolta nu numai competenţele deja învăţate, ci va avea posibilitatea să interacţioneze şi cu alte persoane, făcând paşi importanţi spre o necesară incluziune socială. Va avea şi un acces la publicaţiile, la bazele de date ale proiectului, după cum va reuşi să se evalueze pe plan profesional mult mai bine decât înainte.

Iată o ofertă în interesul unei categorii aparte de cooperatori, care muncesc în societăţile cooperative menţionate din Capitală.

DANIEL LUCA

Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂÎmpreună din 1957Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din 27 ţări. Statele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, să construiască o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, menţinând diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi valorile sale cu ţările şi popoarele de dincolo de graniţele ei.
Acest document a fost realizat cu asistenţa financiară a Uniunii Europene

Oferte de luat în seamă

VCM

DATA: 28.11.2008

In numerele 844, 853 şi 856 ale gazetei s-au publicat articole axate, în esenţă, pe acelaşi subiect. Este vorba de ofertele de ordin profesional ale Fundaţiei Invăţământului Preuniversitar al Cooperaţiei Meşteşugăreşti – Spiru Haret din Bucureşti de a califica, pe gratis, persoane cu dizabilităţi domiciliate pe raza Capitalei şi în sectorul Ilfov.

In momentul de faţă, acţiunea se află în curs de derulare şi se înscrie într-un proiect cu titlu Centru de formare continuă şi asistenţă ocupaţională a persoanelor cu dizabilităţi Spiru Haret Bucureşti.

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor prevăzute în proiectul menţionat au fost fixate pentru intervalul 2 mai 2008 – 30 aprilie 2009.

Aplicantul principal în proiect este Fundaţia Invăţământului Preuniversitar al Cooperaţiei Meşteşugăreşti – Spiru Haret, iar partenerul acesteia este Grupul şcolar UCECOM din Bucureşti.

Proiectul este finanţat prin Programul Phare 2006, Coeziune Economică şi Socială. Dezvoltarea Resurselor Umane. Măsuri de incluziune socială, fiind pus la bătaie un fond de 77.870 euro.

Fireşte că actorii principali au fost, în litera proiectului ca şi în realitate, persoanele cu dizabilităţi, cu sau fără calificare, care au absolvit sau nu învăţământul obligatoriu, din unităţile cooperaţiei meşteşugăreşti protejate din Capitală.

Deja un grup de zeci de persoane de la SCM Colin Daily participă la acţiuni de consiliere şi orientare profesională, la cursuri de calificare, desfăşurate la locul lor de muncă, repetăm fără a se plăti vreun ban.

Calificările din proiect

Au fost stabilite următoarele calificări

 • Formator, necesar pentru a deveni maistru de ucenicie,
 • Operator prelucrare, introducere, validare date, operator calculatoare,
 • Ambalator manual sau cartonagist,
 • Lucrător în mecanică fină,
 • Cofetar.

Sunt în curs de desfăşurare cursuri pentru meseriile cofetar şi lucrător în mecanică fină, fiecare urmând să acopere 360 de ore de predare şi instruire practică.

Până la sfârşitul anului 2008 va demara şi cursul pentru ambalator manual, restul calificărilor urmând să se realizeze în cadrul unor cursuri organizate la începutul anului 2009.

De reţinut că toate aceste cursuri sunt autorizate de Consiliul Naţional pentru Formarea Profesională a Adulţilor, iar absolvenţii lor obţin certificate recunoscute la nivel naţional.

La orizont, avantaje considerabile

Participarea la programele de formare/calificare de mai sus va oferi participanţilor

 • şansa promovării pe plan profesional,
 • dezvoltarea abilităţilor de învăţare,
 • conştientizarea nevoii de învăţare continuă,
 • integrarea socială şi profesională la parametrii doriţi.

Ajungând, vrând-nevrând la subiectul delicat al reacţiei unităţilor cooperaţiei meşteşugăreşti contactate faţă de aceste oferte, ne permite să consemnăm măcar două constatări

 • deschiderea exemplară, deosebit de promptă a conducerii SCM Colin Daily, care a venit imediat în sprijinul cooperatorilor săi, susţinând participarea multora dintre ei la astfel de cursuri.
 • lipsa de reacţie sau indiferenţa sau refuzul categoric al conducerii altor unităţi cooperatiste protejate din Capitală de a accepta participarea cooperatorilor lor la astfel de cursuri.

Atitudini şi fapte pilduitoare

Ceea ce s-a remarcat deja în paginile gazetei – a se vedea bunăoară articolul intitulat Exemplu de bune practici, apărut în nr. 856 – a fost capacitatea deosebită de înţelegere şi participare la concretizarea proiectului în discuţie a conducerii SCM Colin Daily. Aici, experţii şi inspectorii aplicantului principal au întâlnit, în persoana doamnei preşedintăConstanţa Ionescu, a domnului vicepreşedinte Vasile Vanghele, precum şi la nivelul personalului de execuţie ai acestei firme de prestigiu, parteneri receptivi cu adevărat la condiţia profesională şi socială a subalternilor, a colegilor. Acolo, la Colin Daily se demonstrează curent, prin atitudini şi fapte, că cei ce conduc diferite sectoare de activitate, ca şi unitatea în ansamblu, au dobândit deja calitatea de manageri conectaţi practic pe deplin la exigenţele unui management eficient, modern, responsabil.

Experienţa colaborării cu astfel de parteneri se cere însă cât mai curând multiplicată şi la nivelul relaţiilor Fundaţiei cu alte unităţi ale sectorului.

DANIEL LUCA

Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂÎmpreună din 1957Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din 27 ţări. Statele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, să construiască o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, menţinând diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi valorile sale cu ţările şi popoarele de dincolo de graniţele ei.
Acest document a fost realizat cu asistenţa financiară a Uniunii Europene