LISTA cu calificările profesionale, formarea iniţială, care funcţionează cu autorizări de funcţionare provizorie şi acreditări obţinute prin ordin MEN, pe unităţi de învăţământ ale cooperaţiei meşteşugăreşti

LISTA cu calificările profesionale, formarea iniţială, care funcţionează cu autorizări de funcţionare provizorie şi acreditări obţinute prin ordin MEN, pe unităţi de învăţământ ale cooperaţiei meşteşugăreşti

Vizualizati lista completa mai jos:

Download (DOC, Unknown)

Program PHARE 2006

Phare 2006, Coeziune Economică şi Socială. Dezvoltarea Resurselor Umane. Măsuri de incluziune socială
Centru de formare continuă şi asistenţă ocupaţională a persoanelor cu dizabilităţi Spiru Haret – Bucureşti – CFCAO

Legal disclaimer: “Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.”

Invitaţie la ConferinţăPentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:www.fonduri-ue.ro

Comunicat de presă

Lansarea proiectului

Phare 2006, Coeziune Economică şi Socială. Dezvoltarea Resurselor Umane. Măsuri de incluziune socială
Centru de formare continuă şi asistenţă ocupaţională a persoanelor cu dizabilităţi Spiru Haret – Bucureşti – CFCAO

Fundaţia Învăţământului Preuniversitar al Cooperaţiei Meşteşugăreşti – Spiru Haret, în parteneriat cu Grupul Şcolar al Cooperaţiei Meşteşugăreşti – Spiru Haret, Bucureşti, derulează în perioada 2 mai 2008-30 aprilie 2009 proiectul cu titlul „Centru de formare continuă şi asistenţă ocupaţională a persoanelor cu dizabilităţi Spiru Haret” –Bucureşti, în cadrul Programului Phare 2006, Coeziune Economică şi Socială. Dezvoltarea Resurselor Umane. Măsuri de incluziune socială.

Proiectul se adresează persoanelor cu dizabilităţi cu sau fără calificare/care au absolvit sau nu învăţământul obligatoriu, sau persoanelor care suferă de boli mintale. Acestea provin în mare parte din unităţile cooperaţiei meşteşugăreşti protejate din Bucureşti, respectiv de la SCM de Invalizi Metalica, SCM Colin Daily, SCM Cartonajul şi SCM de Invalizi Munca.

Acest proiect, cu un buget de 77.870 euro, se justifică şi are o profundă conotaţie socială şi umană, prin faptul că integrarea şi incluziunea socio-profesională a persoanelor cu dizabilităţi constituie în România o problemă de mare actualitate, extrem de delicată şi controversată .

Obiectivul general al proiectului are în vedere, aşadar, promovarea incluziunii sociale a grupului ţintă menţionat, combate discriminarea şi dispune de capacitatea de a susţine oportunităţi de ocupare a unor locuri de muncă de către persoane cu dizabilităţi, folosind în acest sens măsuri active de acces pe piaţa muncii.

Obiectivul specific este facilitarea accesului pe piaţa muncii a cel puţin 70 de persoane, care vor participa la acţiuni de consiliere şi orientare profesională, din care 50 de persoane cu dizabilităţi, îşi vor dezvolta competenţele prin participarea la programe de calificare adaptate.

Localizare – Regiunea Bucureşti – Ilfov.

Detalii se pot obţine la e-mail fipcmspiruharet@yahoo.com sau la tel./fax 021/3114516 şi 021/3166195.

Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂUniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din 27 ţări. Statele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, să construiască o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, menţinând diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi valorile sale cu ţările şi popoarele de dincolo de graniţele ei.

Comunicat de presă

DATA: 15.07.2008

Centru de formare continuă şi asistenţă ocupaţională a persoanelor cu dizabilităţi “Spiru Haret” – Bucureşti – CFCAO

Fundaţia Învăţământului Preuniversitar al Cooperaţiei Meşteşugăreşti – Spiru Haret, în parteneriat cu Grupul Şcolar al Cooperaţiei Meşteşugăreşti – Spiru Haret, Bucureşti, derulează în perioada 2 mai 2008-30 aprilie 2009 proiectul cu titlul „Centru de formare continuă şi asistenţă ocupaţională a persoanelor cu dizabilităţi Spiru Haret” –Bucureşti, în cadrul Programului Phare 2006, Coeziune Economică şi Socială. Dezvoltarea Resurselor Umane. Măsuri de incluziune socială.

Proiectul se adresează persoanelor cu dizabilităţi cu sau fără calificare/care au absolvit sau nu învăţământul obligatoriu, sau persoanelor care suferă de boli mintale. Acestea provin în mare parte din unităţile cooperaţiei meşteşugăreşti protejate din Bucureşti, respectiv de la SCM de Invalizi Metalica, SCM Colin Daily, SCM Cartonajul şi SCM de Invalizi Munca.

Acest proiect, cu un buget de 77.870 euro, se justifică şi are o profundă conotaţie socială şi umană, prin faptul că integrarea şi incluziunea socio-profesională a persoanelor cu dizabilităţi constituie în România o problemă de mare actualitate, extrem de delicată şi controversată .

Obiectivul general al proiectului are în vedere, aşadar, promovarea incluziunii sociale a grupului ţintă menţionat, combate discriminarea şi dispune de capacitatea de a susţine oportunităţi de ocupare a unor locuri de muncă de către persoane cu dizabilităţi, folosind în acest sens măsuri active de acces pe piaţa muncii.

Obiectivul specific este facilitarea accesului pe piaţa muncii a cel puţin 70 de persoane, care vor participa la acţiuni de consiliere şi orientare profesională, din care 50 de persoane cu dizabilităţi, îşi vor dezvolta competenţele prin participarea la programe de calificare adaptate.

Localizare – Regiunea Bucureşti – Ilfov.

Detalii se pot obţine la e-mail fipcmspiruharet@yahoo.com sau la tel./fax 021/3114516 şi 021/3166195.

Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂÎmpreună din 1957Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din 27 ţări. Statele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, să construiască o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, menţinând diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi valorile sale cu ţările şi popoarele de dincolo de graniţele ei.

Comunicat de presă

DATA: 15.07.2008

Centru de formare continuă şi asistenţă ocupaţională a persoanelor cu dizabilităţi “Spiru Haret” – Bucureşti – CFCAO

Fundaţia Învăţământului Preuniversitar al Cooperaţiei Meşteşugăreşti – Spiru Haret, în cadrul proiectului cu titlul „Centru de formare continuă şi asistenţă ocupaţională a persoanelor cu dizabilităţi – Spiru Haret” Bucureşti, finanţat prin Programului Phare 2006, Coeziune Economică şi Socială. Dezvoltarea Resurselor Umane. Măsuri de incluziune socială,selectează persoane cu dizabilităţi din regiunea Bucureşti – Ilfov, cu sau fără calificare/care au absolvit sau nu învăţământul obligatoriu, pentru a participa la acţiuni de consiliere şi orientare profesională şi la cursuri de calificare în meseriile:

 • Formator
 • Operator prelucrare, introducere, validare date (operator calculatoare)
 • Ambalator manual sau Cartonagist
 • Lucrător în mecanică fină
 • Cofetar

Menţionăm că: toate cursurile sunt finanţate din fonduri Phare; locurile sunt limitate la 10 persoane/ curs; cursurile sunt autorizate de către CNFPA şi se obţin certificate recunoscute la nivel naţional

Localizare – Regiunea Bucureşti – Ilfov.

Pentru înscrieri vă rugăm să ne contactaţi la email fipcmspiruharet@yahoo.com sau la tel./fax 021/3114516 şi 021/3166195.

Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂÎmpreună din 1957Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din 27 ţări. Statele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, să construiască o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, menţinând diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi valorile sale cu ţările şi popoarele de dincolo de graniţele ei.

Exemplu de bune practici

În numerele 844 şi 853, gazeta a publicat, sub forma unui comunicat de presă, oferta generoasă a unui proiect care deja se află în derulare în cadrul Programului Phare – 2006. „Coeziunea Economică şi Socială. Dezvoltarea Resurselor Umane. Măsuri de incluziune socială”.

Trebuie spus de la început că fondurile aprobate prin proiectul de care vorbim se adresează persoanelor cu dezabilităţi cu sau fără calificare/ce au absolvit sau nu învăţământul obligatoriu sau persoanelor care suferă de boli mintale. Aplicantul principal se numeşte Fundaţia Învăţământului Preuniversitar al Cooperaţiei Meşteşugăreşti „SPIRU HARET“ din Bucureşti, coordonatoare a întregii reţele a şcolilor UCECOM; în acest proiect, Fundaţia menţionată are ca partener Grupul Şcolar de Arte şi Meserii „Spiru Haret“ din Capitală, unitate care deţine un număr record de autorizaţii de funcţionare pentru organizarea de cursuri pentru calificarea adulţilor.

Inspectorii şi experţii acestei Fundaţii urmăresc, fireşte, ca fondurile aprobate prin proiect să fie de ajutor şi pentru sprijinul, în primul rând, al cooperatorilor cu handicap din sectorul meşteşugăresc. Prin proiect, Fundaţia are capacitatea de a organiza acţiuni de consiliere şi orientare profesională pentru cooperatorii ce vor dori să se înscrie şi să participe la asemenea activităţi. Ele se vor desfăşura la locul lor de muncă şi pe gratis. Programele de calificare adoptate se vor finaliza cu obţinerea actelor de studii cu recunoaştere pe plan naţional.

În acest stadiu de început în care ne găsim, al implementării proiectului, după contactarea managerilor societăţilor cooperative de profil din Capitală, se poate evidenţia un fapt: deschiderea deosebită arătată de conducerea SCM Colin Daily.

Astfel, pe ansamblul activităţilor de derulare a proiectelor Phare se înregistrează un exemplu de bune practici, pe care, iată, acum, nici „VIAŢA CM” nu ezită să-l mediatizeze. Se poate vorbi, fără nici o îndoială, de o corectă şi realistă înţelegere de către managerii de la SCM Colin Daily, a oportunităţilor care au apărut şi care se pot fructifica datorită proiectului în discuţie, în avantajul membrilor săi cooperatori. Mai mult decât atât. O componentă a strategiei, stabilite de această unitate pentru domeniul resurselor umane, se concretizează fără costuri sau alte eforturi, fie şi numai ca efect de receptivitate a celor ce răspund de destinele SCM Colin Daily.

DANIEL LUCA

Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂÎmpreună din 1957Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din 27 ţări. Statele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, să construiască o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, menţinând diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi valorile sale cu ţările şi popoarele de dincolo de graniţele ei.
Acest document a fost realizat cu asistenţa financiară a Uniunii Europene

Spre binele cooperatorilor

Incă din nr. 844 al gazetei am publicat, chiar pe prima pagină, într-un articol intitulat Proiect privind persoanele cu dizabilităţi, câteva elemente cu privire la conţinutul unui proiect, finanţat prin Programul Phare 2006, şi denumit Centrul de formare continuă şi asistenţă ocupaţională a persoanelor cu dizabilităţi Spiru Haret Bucureşti.

Fundaţia Invăţământului Preuniversitar al Cooperaţiei Meşteşugăreşti – Spiru Haret, coordonatoare a activităţii în reţeaua şcolară a sectorului nostru, este acea instituţie care a câştigat acest proiect şi, având calitatea de aplicant principal, va derula acţiunile înscrise în proiect în perioada 2 mai 2008-30 aprilie 2009.

Acest aplicant principal, ca şi partenerul său – Grupul Scolar UCECOM din Capitală – îşi propun să ofere un sprijin eforturilor depuse de cooperatorii care muncesc la SCM de Invalizi Metalica, SCM Colin Daily, SCM Cartonajul şi SCM de Invalizi Nevăzători Munca din Bucureşti, eforturi care să se concretizeze în direcţia îmbunătăţirii activităţii lor de formare şi consiliere profesională.

Obiectivul specific propus este facilitarea accesului pe piaţa muncii a cel puţin 70 de persoane, care vor participa la acţiuni de consiliere şi orientare profesională, din care 50 de persoane cu dizabilităţi. Acestea îşi vor dezvolta competenţele în cadrul unor programe de calificare adaptate.

Participarea persoanelor cu dizabilităţi la programele de formare/calificare ale proiectului va oferi acestora

 • Sansa promovării pe plan profesional.
 • Dezvoltarea abilităţilor de învăţare.
 • Conştientizarea nevoii de învăţare continuă, generată de schimbarea rapidă a mediului de afaceri.
 • Integrarea socială şi profesională.

Comunicatul de presă, care se publică în acest număr al gazetei, în forma agreată de experţii proiectului Phare în cauză, precizează şi destinaţia cursurilor de calificare ce se vor organiza, în limita bugetului aprobat de 77.870 euro.

Se înţelege că cel care va lua parte la un astfel de proiect va dobândi, implicit, şi şansa de a obţine un loc de muncă mai bine plătit. Acea persoană va dezvolta nu numai competenţele deja învăţate, ci va avea posibilitatea să interacţioneze şi cu alte persoane, făcând paşi importanţi spre o necesară incluziune socială. Va avea şi un acces la publicaţiile, la bazele de date ale proiectului, după cum va reuşi să se evalueze pe plan profesional mult mai bine decât înainte.

Iată o ofertă în interesul unei categorii aparte de cooperatori, care muncesc în societăţile cooperative menţionate din Capitală.

DANIEL LUCA

Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂÎmpreună din 1957Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din 27 ţări. Statele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, să construiască o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, menţinând diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi valorile sale cu ţările şi popoarele de dincolo de graniţele ei.
Acest document a fost realizat cu asistenţa financiară a Uniunii Europene

Oferte de luat în seamă

VCM

DATA: 28.11.2008

In numerele 844, 853 şi 856 ale gazetei s-au publicat articole axate, în esenţă, pe acelaşi subiect. Este vorba de ofertele de ordin profesional ale Fundaţiei Invăţământului Preuniversitar al Cooperaţiei Meşteşugăreşti – Spiru Haret din Bucureşti de a califica, pe gratis, persoane cu dizabilităţi domiciliate pe raza Capitalei şi în sectorul Ilfov.

In momentul de faţă, acţiunea se află în curs de derulare şi se înscrie într-un proiect cu titlu Centru de formare continuă şi asistenţă ocupaţională a persoanelor cu dizabilităţi Spiru Haret Bucureşti.

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor prevăzute în proiectul menţionat au fost fixate pentru intervalul 2 mai 2008 – 30 aprilie 2009.

Aplicantul principal în proiect este Fundaţia Invăţământului Preuniversitar al Cooperaţiei Meşteşugăreşti – Spiru Haret, iar partenerul acesteia este Grupul şcolar UCECOM din Bucureşti.

Proiectul este finanţat prin Programul Phare 2006, Coeziune Economică şi Socială. Dezvoltarea Resurselor Umane. Măsuri de incluziune socială, fiind pus la bătaie un fond de 77.870 euro.

Fireşte că actorii principali au fost, în litera proiectului ca şi în realitate, persoanele cu dizabilităţi, cu sau fără calificare, care au absolvit sau nu învăţământul obligatoriu, din unităţile cooperaţiei meşteşugăreşti protejate din Capitală.

Deja un grup de zeci de persoane de la SCM Colin Daily participă la acţiuni de consiliere şi orientare profesională, la cursuri de calificare, desfăşurate la locul lor de muncă, repetăm fără a se plăti vreun ban.

Calificările din proiect

Au fost stabilite următoarele calificări

 • Formator, necesar pentru a deveni maistru de ucenicie,
 • Operator prelucrare, introducere, validare date, operator calculatoare,
 • Ambalator manual sau cartonagist,
 • Lucrător în mecanică fină,
 • Cofetar.

Sunt în curs de desfăşurare cursuri pentru meseriile cofetar şi lucrător în mecanică fină, fiecare urmând să acopere 360 de ore de predare şi instruire practică.

Până la sfârşitul anului 2008 va demara şi cursul pentru ambalator manual, restul calificărilor urmând să se realizeze în cadrul unor cursuri organizate la începutul anului 2009.

De reţinut că toate aceste cursuri sunt autorizate de Consiliul Naţional pentru Formarea Profesională a Adulţilor, iar absolvenţii lor obţin certificate recunoscute la nivel naţional.

La orizont, avantaje considerabile

Participarea la programele de formare/calificare de mai sus va oferi participanţilor

 • şansa promovării pe plan profesional,
 • dezvoltarea abilităţilor de învăţare,
 • conştientizarea nevoii de învăţare continuă,
 • integrarea socială şi profesională la parametrii doriţi.

Ajungând, vrând-nevrând la subiectul delicat al reacţiei unităţilor cooperaţiei meşteşugăreşti contactate faţă de aceste oferte, ne permite să consemnăm măcar două constatări

 • deschiderea exemplară, deosebit de promptă a conducerii SCM Colin Daily, care a venit imediat în sprijinul cooperatorilor săi, susţinând participarea multora dintre ei la astfel de cursuri.
 • lipsa de reacţie sau indiferenţa sau refuzul categoric al conducerii altor unităţi cooperatiste protejate din Capitală de a accepta participarea cooperatorilor lor la astfel de cursuri.

Atitudini şi fapte pilduitoare

Ceea ce s-a remarcat deja în paginile gazetei – a se vedea bunăoară articolul intitulat Exemplu de bune practici, apărut în nr. 856 – a fost capacitatea deosebită de înţelegere şi participare la concretizarea proiectului în discuţie a conducerii SCM Colin Daily. Aici, experţii şi inspectorii aplicantului principal au întâlnit, în persoana doamnei preşedintăConstanţa Ionescu, a domnului vicepreşedinte Vasile Vanghele, precum şi la nivelul personalului de execuţie ai acestei firme de prestigiu, parteneri receptivi cu adevărat la condiţia profesională şi socială a subalternilor, a colegilor. Acolo, la Colin Daily se demonstrează curent, prin atitudini şi fapte, că cei ce conduc diferite sectoare de activitate, ca şi unitatea în ansamblu, au dobândit deja calitatea de manageri conectaţi practic pe deplin la exigenţele unui management eficient, modern, responsabil.

Experienţa colaborării cu astfel de parteneri se cere însă cât mai curând multiplicată şi la nivelul relaţiilor Fundaţiei cu alte unităţi ale sectorului.

DANIEL LUCA

Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂÎmpreună din 1957Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din 27 ţări. Statele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, să construiască o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, menţinând diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi valorile sale cu ţările şi popoarele de dincolo de graniţele ei.
Acest document a fost realizat cu asistenţa financiară a Uniunii Europene

Repere semnificative – Anul şcolar 2007/2008

Planul de şcolarizare, aprobat de Consiliul Director al Fundaţiei Invăţământului Preuniversitar al Cooperaţiei Meşteşugăreşti – “Spiru Haret” pentru anul de studiu 2007/2008, a fost realizat şi depăşit pe ansamblul reţelei şcolare a UCECOM. Mai concret, pe cele 2.500 de locuri oferite s-au înscris 2.869 de candidaţi, acoperirea acestui plan fiind, aşadar, de 114,75%.

Această performanţă este prima de acest fel care se înregistrează după anul 2000.

Efectivele totale de elevi, care frecventează Liceele UCECOM, în toţi anii de studiu şi la toate formele de şcolarizare, se ridică la 5.500. Efectivele anului de învăţământ precedent erau de 4.147. Creşterea acestor efective, comparativ cu 2006/2007, a fost de 1.353 elevi. “Saltul” înseamnă practic 40 de clase.

Cu excepţia a două unităţi de învăţământ (din Brăila şi Odorheiu Secuiesc), toate celelalte şcoli au acoperit integral locurile “părăsite” de absolvenţii promoţiei 2007, fapt fără precedent în ultimii 7 ani.

Cele mai importante depăşiri ale planului de şcolarizare aprobat pentru 2007/2008 se întâlnesc la următoarele forme de şcolarizare:

 • învăţământul liceal, unde faţă de un plan de 575 de locuri s-au înscris 1.296 de candidaţi;
 • şcoala de arte şi meserii (SAM), nivelul 2 de calificare, clasele a XI-a, unde pe un plan de 650 de locuri s-au înscris 764 de candidaţi.

La SAM, nivelul 1 de calificare, clasa a IX-a, s-au înscris doar 526 de candidaţi pe cele 850 de locuri propuse, deoarece repartizarea obligatorie pe calculator a absolvenţilor ciclului gimnazial a fost dirijată de Inspectoratele Scolare Teritoriale, astfel încât aceşti candidaţi să se înscrie cu precădere şi, dacă se poate, numai la şcolile de stat.

Forma şcoala postliceală, aflată de mai mulţi ani în “cădere liberă”, îşi continuă declinul, urmare desfiinţării taxelor la şcolile postliceale de stat, ca şi a ofertelor multiple ale învăţământului superior particular de scurtă durată. Pentru 2007/2008 au fost ocupate doar 218 de locuri din cele 400 oferite de Liceele UCECOM.

Şcoala de maiştri funcţionează în 2007/2008 la unităţile de învăţământ din Constanţa şi Bucureşti, formă la care se află înscrişi un număr total de 67 elevi.

Cea mai importantă acoperire a planului de şcolarizare, la toate formele de şcolarizare, se întâlneşte la Colegiul din Bucureşti (200%).

Unitatea de învăţământ din Brăila a constituit doar două clase la liceu.

Unitatea din Odorheiu Secuiesc nu a reuşit să formeze nici o clasă de elevi.

Unităţile din Brăila şi Odorhei vor dezvolta activitatea de formare profesională a adulţilor, orientându-se, pentru 2008/2009, la noi calificări şi forme de şcolarizare pentru viitorii elevi.

Centralizatorul planului de scolarizare pentru anul de invatamant 2008/2009 pe nivele de calificare, forme de invatamant, calificari profesionale si unitati scolare ale cooperatiei mestesugaresti

Nr crt Nivel de calificare / Forma de invatamant / Calificarea profesionala Liceul UCECOM de Arte si Meserii “Spiru Haret” al Cooperatiei Mestesugaresti din: Total
Arad Baia mare Braila Breaza Bucuresti Cluj Constanta Craiova Iasi Odorhei Ploiesti Timisoara
Nr.cls/ nr.loc Nr.cls/ nr.loc Nr.cls/ nr.loc Nr.cls/ nr.loc Nr.cls/ nr.loc Nr.cls/ nr.loc Nr.cls/ nr.loc Nr.cls/ nr.loc Nr.cls/ nr.loc Nr.cls/ nr.loc Nr.cls/ nr.loc Nr.cls/ nr.loc Nr.cls/ nr.loc

A. SCOALA DE ARTE SI MESERII

A 1 Nivelul 1 de calificare (curs de zi) – cls. a IX-a

1. Lucrător în mecanică de motoare 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 5/125
2. Lucrător în structuri pentru construcţii 1/25 1/25
3. Lucrător în alimentaţie 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 8/200
4. Lucrător în tricotaje-confecţii 1/25 1/25
5. Lucrător pentru estetica şi igiena corpului omenesc 1/25 1/25 1/25 2/50 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 11/275
Total A1 : Nivel 1 de calificare (curs de zi) 2/50 1/25 2/50 1/25 5/125 1/25 2/50 3/75 3/75 1/25 3/75 2/50 26/650

A2 Nivelul 2 de calificare (curs de zi) – cls. a XI-a

1. Mecanic auto 1/25 1/25 1/25 1/25 4/100
2. Optician montator aparatură optico-mecanică 1/25 1/25
3. Constructor structuri monolite 1/25 1/25
4. Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 5/125
5. Bucătar 1/25 1/25 1/25 3/75
6. Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 1/25 1/25 3/75 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 11/275
Total A 2: Nivel 2 de calificare 2/50 1/25 1/25 8/200 1/25 2/50 2/50 2/50 4/100 2/50 25/625
Total A: Scoala de arte şi meserii 4/100 2/50 2/50 2/50 13/325 2/50 4/100 5/125 5/125 1/25 7/175 4/100 51/1275

B. LICEU

B.1.  LICEU  – ruta directă (ciclul inferior şi ciclul superior) – filieră tehnologică – nivelul 3 de calificare

B.1.1. Invăţământ de zi  (cl. a IX-a)

1. Tehnician în turism 1/25 1/25 2/50
2. Tehnician în activităţi economice 1/25 1/25 1/25 3/75
3. Tehnician operator tehnică de calcul 1/25 1/25
4. Tehnician mecatronist 1/25 1/25 2/50

B.1.2. Invăţământ seral (clasa a IX-a)

1. Tehnician în activităţi economice 1/25 1/25 2/50
2. Tehnician mecatronist 1/25 1/25

B.1.3. Invăţământ cu frecvenţă redusă (clasa a IX-a)

1. Tehnician în turism 1/25 1/25
2. Tehnician în activităţi economice 1/25 1/25 2/50
TOTAL B.1.1+B.1.2+B.1.3: liceu clasa a IX-a 2/50 1/25 3/75 2/50 2/50 1/25 1/25 2/50 14/350

B.1.4.: Invăţământ de zi (clasa a XI-a)

1. Tehnician în activităţi economice 1/25 1/25 2/50
2. Tehnician mecatronist 1/25 1/25

B.1.5.: Invăţământ seral (clasa a XI-a)

1. Tehnician în activităţi economice 1/25 1/25
2. Tehnician mecatronist 1/25 1/25

B.1.6. Invăţământ cu frecvenţă redusă (clasa a XI-a)

1. Tehnician în turism 1/25 1/25 2/50
2. Tehnician în activităţi economice 1/25 1/25 2/50
TOTAL B.1.4+B.1.5+B.1.6: liceu clasa a XI-a 1/25 2/50 2/50 1/25 1/25 1/25 1/25 9/225
TOTAL B.1.: liceu  ruta directă (cls. a IX-a şi a XI-a) 1/25 4/100 1/25 5/125 3/75 3/75 1/25 2/50 3/75 23/575

B.2. LICEU  ruta progresivă (ciclul superior) – prin ruta SAM + anul de completare – nivelul 3 de calificare

B.2. 1. Invăţământ de zi cl. a XII-a
1. Coafor stilist 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 6/150
2. Tehnician în gastronomie 1/25 1/25 1/25 3/75
3. Organizator banqueting 1/25 1/25
4. Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii 1/25 1/25 1/25 3/75

B.2. 2. Invăţământ  seral (cls. a XII-a)

1. Coafor stilist 1/25 1/25
2. Organizator banqueting 1/25 1/25

B.2. 3. Invăţământ cu frecvenţă redusă (cls. a XII-a)

1. Coafor stilist 1/25 1/25 2/50
2. Tehnician în hotelărie 1/25 1/25
3. Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii 1/25 1/25
TOTAL  B.2. liceu ruta progresivă: cls. a XII-a 3/75 2/50 2/50 1/25 4/100 2/50 2/50 1/25 1/25 1/25 19/475
TOTAL : B.1. + B.2: liceu 3/75 3/75 6/150 2/50 9/225 5/125 2/50 4/100 1/25 3/75 4/100 42/1050

C. SCOALA POSTLICEALA – nivelul 3 avansat de calificare – anul I

1. Tehnician optometrist 1/25 1/25
2. Analist programator 1/25 1/25
3. Tehnician electro-mecanic auto 1/25 1/25
4. Cosmetician 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 6/150
5. Asistent de gestiune 1/25 1/25
TOTAL C: (şcoala postliceală) 1/25 2/50 1/25 1/25 4/100 1/25 10/250

D. SCOALA DE MAISTRI – nivelul 3 avansat de calificare – anul I

1. Maistru mecanic 1/25 1/25
2. Maistru construcţii civile 1/25 1/25
TOTAL D: şcoala de maistri 1/25 1/25 2/50
TOTAL C + D învăţământ postliceal 1/25 3/75 1/25 2/50 4/100 1/25 12/300
TOTAL GENERAL A+B+C+D 8/200 5/125 8/200 4/100 25/625 8/200 8/200 13/325 6/150 2/50 10/250 8/200 105/2625

Situatia pe unitati de invatamant a programelor de formare profesionala avizate

 

Nr. crt

Unitatea

de învăţământ

Programele de formare profesională pentru care s-au obţinut avizele

de organizare şi funcţionare/nivel de calificare

1.

Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” din Arad

1. coafor/2

2. manichiurist-pedichiurist/1

3. stilist-protezist de unghii/1/specializare

4. coafor stilist/3

5. zidar-pietrar-tencuitor/2

6. bucătar/2

7. ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie/2

8. electrician exploatare medie şi joasă tensiune/2

9. comunicare în limba engleză/iniţiere

2.

Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” din Baia Mare
 1. cosmetician/3

 1. electrician constructor/2

 1. stilist protezist unghii/iniţiere

 1. tehnician maseur/3

 1. formator/perfecţionare

 1. coafor stilist/3

 1. zidar-pietrar-tencuitor/2

 1. zugrav-ipsosar-tapetar-vopsitor/2

9. bucătar/2

10. ospătar(chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie/2

11. coafor/2

12. lucrător în comerţ/1

13. manichiurist-pedichiurist/1

14. competenţe antreprenoriale/iniţiere

15. competenţe sociale şi civice

16. administrator pensiune turistică/3

17. tâmplar universal/2

18. lucrător în structuri pentru construcţii/1

19. tapiţer/2

20. confecţioner produse electrotehnice/2

21. tehnician electromecanic/3

22. tehnician în turism/3

23. tehnician în industria textilă/3

24. instructor/preparator formare/perfecţionare

25. noţiuni fundamentale de igienă

3.

Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” din Brăila

1. măcelar/1

2. electrician exploatare medie şi joasă tensiune/2

3. frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist/2

4. instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze/2

5. bucătar/2

6. ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie/2

7. sudor/2

8. cosmetician/3

9. coafor stilist/3

4.

Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” din Breaza

1. frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist/2

2. stilist protezist de unghii/iniţiere

5.

Colegiul UCECOM “Spiru Haret” din Bucureşti

1. frizer/1

2. manichiurist-pedichiurist/1

3. coafor/2

4. coafor stilist/3

5.ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie/2

6. bucătar/2

7. tinichigiu-vopsitor auto/2

8. mecanic auto/2

9. optician montator aparatură optico-mecanică/2

10. bijutier/2

11. zidar, pietrar, tencuitor/2

12. cosmetician/3

13. tehnician maseur/3

14. croitor îmbrăcăminte după comandă/2

15. machior/iniţiere

16. stilist protezist de unghii/iniţiere

17. maseur/initiere

18. tehnician electromecanic auto/3

19.comunicare în limba oficială/iniţiere

6.

Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” din Cluj-Napoca

1. confecţioner asamblor articole textile/1

2. instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze/2

3. cosmetician/3

4. maseur/iniţiere

5. competenţe informatice/iniţiere

6. ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie/2

7. operator introducere, validare şi prelucrare date/2

8. coafor/2

9. coafor stilist/3

10. cursuri privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă

7.

Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” din Constanţa

1. inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă/specializare

2. ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie/2

3. tehnician maseur/3

4. frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist/2

5. cosmetician/3

6. maseur/iniţiere

7. stilist protezist de unghii/specializare

8. lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii/2

9. machior/specializare

8.

Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” din Craiova

1. lucrător în comerţ/1

2. coafor/2

3. frizer/1

4. lucrător în tricotaje-confecţii/1

5. instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze/2

6. electrician de întreţinere şi reparaţii în industria mică/2

7. manichiurist-pedichiurist/1

8. zidar-pietrar-tencuitor/2

9. mecanic auto/2

10. ospătar (chelner) vânzător în unităti de alimentaţie /2

11. bucătar/2

12. zugrav-ipsosar-tapetar-vopsitor/2

13. dulgher, tâmplar, parchetar/2

14. tehnician în hotelărie/3

15. tehnician în construcţii şi lucrări publice/3

16. formator/perfecţionare

17. evaluator de competenţe profesionale/perfecţionare

18. specialist în domeniul calităţii/perfecţionare

19. manager resurse umane/perfecţionare

20. manager al sistemului de management de mediu/perfecţionare

21. manager proiect

9.

Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” din Iaşi

1. contabil/iniţiere

2. ospătar(chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie/2

3. mecanic auto/2

4. bucătar/2

5. cosmetician/3

6. formator/specializare

7. agent dezinfecţie, deratizare, dezinsecţie/1

8. agent dezinfecţie, deratizare, dezinsecţie/specializare

9. frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist/2

10. machior/iniţiere

10.

Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” din Ploieşti

1. bucătar/2

2. ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie/2

3. frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist/2

4. maseur/1

5. cofetar-patiser/2

6. cosmetician/3

7. preparator produse din carne şi peşte/2

8. cursuri privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă

11.

Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” din Timişoara

1. coafor/2

2. manichiurist-pedichiurist/1

3. zidar-pietrar tencuitor/2

4. bucătar/2

5. lucrător în comerţ/1

6. frizer/1

7. stilist protezist de unghii/specializare

8. mentor/specializare

9. inspector resurse umane/specializare

10. cosmetician/3

11. cursuri privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă